افغانستان500 هزار تن نفت از روسیه وارد میکند

۱۳ قوس ۱۳۹۲

مسئولان وزارت تجارت و صنایع روز سه شنبه گفته اند که افغانستان 500 هزار تُن نفت از روسیه وارد می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شرکت دولتی گازپروم روسیه پذیرفته است که هر تُن پترول را با 95 دالرتخفیف و هرتُن دیزل را با 55 دالر تخفیف به افغانستان بفروشد.

سرپرست این وزارت در سفرش به روسیه موافقت یک شرکت دولتی روسی را برای فروش 500 هزار تُن نفت با تخفیف به افغانستان، بدست آورد و قرار است که این مقدار نفت توسط دولت و شرکت های خصوصی وارد کشورگردد.

مسئولان تأکید کرده اند که شرکت دولتی گازپروم روسیه پذیرفته است که هر تُن  پترول را با 95 دالرتخفیف و هرتُن دیزل را با ۵۵ دالر تخفیف به افغانستان بفروشد.

این درحالی است که معین وزارت تجارت و صنایع گفته است که اسناد قرارداد خرید نفت از روسیه آماده است و پس از منظوری رییس جمهور و پرداخت پول از سوی وزارت مالیه واردات نفت از روسیه آغازخواهد شد.

متصل کومکی، معین صنایع وزارت تجارت و صنایع، گفته است: هدف ما این است که با شرایط خوب نفت را به افغانستان می آوریم و دولت از نرخ تمام شده آن خبر می شود و مصرف آوردن و ترانسپورت برای ما معلوم می شود و به همکاری شرکت های خصوصی ما قیمت داده می توانیم به بازار که به چه بهایی فروخته شود که شرکت های وارد کننده هم زیان نکند و مستهلکین هم راضی باشند.

به گفته مسئولان وزارت تجارت و صنایع از500 هزارتُن نفتی که قرار است از روسیه خریداری شود در حدود 20 درصد آن از سوی تصدی مواد نفتی و گاز مایع وارد خواهد شد و باقی مانده آن توسط شرکت های خصوصی که از سوی این وزارت به شرکت گازپروم معرفی می شوند، وارد خواهد شد.

افغانستان

خرداری

رویسه

نفت

وارد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.