افغانستان ۵۵۳ میلیون دالر از جامعه جهانی کمک خواست

عالمیوزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در شصت ششمین  اجلاس سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، درخواست کمک ۵۵۳ میلیون دالر را به جامعه جهانی ارایه می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اجلاس سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر جینوا برگزارشده است.

هدف از این اجلاس که به اشتراک هیئت های عالیرتبه یکصد کشور عضو  کمیته اجرایوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندګان و اکثر نهاد های کمک رسان بین المللی دایر شده است ،جلب توجه جهانیان به مهاجرین وجمع آوری کمک های بیشتر غرض رفع مشکلات آنها می باشد و روز دوم این اجلاس برای مهاجرین افغان ،اختصاص یافته است.

این اجلاس با سخنرانی انتونیو گوترز کمشینری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آغاز شد.

موصوف دوران مهاجرت مهاجرین افغان را طولانی ترین مهاجرت خواند وگفت:”حل چالش طولانی ترین مهاجرت مستلزم هماهنگی وهمسویی جهان است”.

گوترز از همه کشور های جهان تقاضا نمود که نسبت به مهاجرین افغان ورفع مشکلات آنها توجه جدی نمایند.

قرار است سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ، در اجلاس مذکوربه اساس طرح مجموعه پروژه (پورت فولیو) حکومت افغانستان بیشتر از ۵۵۳ میلیون دالر را از جامعه جهانی به منظور رفع مشکلات مهاجرین تقاضا نماید.

آقای عالمی در صحبت هایش گفته است که در ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۶ میلیون مهاجر افغان به حمایت UNHCR عودت نموده ،اما هنوز هم میلیونها افغان در خارج از کشور بحیث پناهنده و یا در تلاش بدست آوردن پناهندگی به سر می برند.

بلخی گفت  برای مدیریت سالم مهاجرت وجلوگیری از گسترش بحران ،لازم است به نکات آتی توجه شود:

  1. درقدم نخست پذیرش همه پناهجویان که تاکنون به کشور های مقصد رسیده اند بدون تبعیض میان کشور های مبداء.
  2. تفاهم کشور های نیاز مند نیروی کار برای تنظیم وتسهیل مهاجرت های اقتصادی با کشور های مبداء.
  3. کمک به ایجاد فرصت های شغلی در کشور های که مهاجرین اقتصادی دارند.
  4. مبارزه جدی همه کشور های ذیدخل با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران .

وزیر امور مهاجرین علاوه کرد که یکی از اولویت های  کاری دیگر وزارت امورمهاجرین درحال حاضر، مبارزه بافساد اداری ودر این راستا اقداماتی صورت گرفته که رضایت مندی”سیگار” در گزارش سپتامبر ۲۰۱۵ و “مک” درمکتوب رسمی دوهفته قبل از اقدامهای رهبری فعلی دلیل روشن بر شفافیت فعالیتهای جاری در این وزارت است وما به دوام تطبیق سفارشات ان ادارات متعهد می باشیم.

درجریان جلسه بیانیه ویدوئی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارتباط به اجلاس مذکورومهاجرین افغان  نیز پخش گردید.

گفتنی است که در حاشیه این اجلاس سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با هیئت های عالی رتبه کشورهای ایران ،پاکستان ،انگلستان ،ایالات متحده آمریکا و آلمان ملاقات نمود.

در این ملاقات ها ،عالمی بلخی در رابطه به شرایط موجود در کشور،مهاجرتهای اخیر،عودت مهاجرین،برنامه های جدید این وزارت غرض رفع مشکلات مهاجرین وتشویق آنها به عودت داوطلبانه صحبت نمود.

همچنان بلخی از طرف های مقابل تقاضا نمود که با مهاجرین تازه وارد افغان به کشورهای شان ازمدارا کار گرفته ودر جذب آنها همکاری نمایند.

هیئت های کشور های یادشده بر دوام همکاری های شان تاکید نموده واظهار داشتند که مطالبات وزیر امور مهاجرین افغانستان را به مقامات کشور شان وسیله می شوند.

اجلاس فعلی که به تاریخ ۵ اکتوبر آغاز شده الی ۹ اکتوبر سال روان ادامه داشته و تااکنون نماینده گان کشورهای امریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه،سویس، دانمارک، موزامبیک، استرالیا، کوریا، لبنان و ناروی صحبت کرده وحمایت کشورهای شان را از مهاجرین افغان اعلام و خواستار هماهنگی کلیه کشورها شدند.

گفتنی است اجلاس سالانه کمیته اجرائیوی کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد (اکسکام) همه ساله در مقر سازمان ملل متحد در شهر جینوا کشور سویس با حضور نماینده گان عالیرتبه کشورهای عضو و نهادهای کمک کننده برگزار ودر مورد مسایل مربوط به مهاجرین و پناهنده گان بحث و تبادل نظر صورت می گیرد .