افغانستان ۲۲۲ هزار تن گاز از روسیه و آذربایجان وارد می کند

گازافغانستان دو قرار داد خریداری ۲۲۲ هزار تن گازمایع را با مقامات روسیه و آذربایجان امضا کرده است

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیرا قیمت گاز مایع در بازار های افغانستان رو به افزایش بوده و این روند مردم را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است.

در همین مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت گفته است که بر اساس قراردادی که میان افغانستان و آذربایجان به امضا رسیده، ۱۵۰ هزار تن گاز مایع از این کشور خریداری خواهد شد.

به گفته آقای قوقندی بخشی از گاز خریداری‌شده از آذربایجان در حال حاضر به افغانستان رسیده است.

سخنگوی وزارت تجارت می گوید که افغانستان برای خرید ۷۲ هزار تن گاز مایع نیز با کشور روسیه به توافق رسیده است.

او گفت قیمت گازی که افغانستان طی این دو قرارداد خریداری می‌کند، پایین‌تر از قیمت خریداری گاز در سال‎های گذشته است و این می‌تواند به کاهش بهای این ماده سوختی در آستانه زمستان در بازارهای داخلی کشور کمک کند.

نیاز سالانه افغانستان به گاز مایع بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برآورد شده است. بخش عمده گاز مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه مانند ایران و ترکمنستان وارد می‌شود.

همه‌ساله با نزدیک شدن فصل سرما قیمت گاز مایع در بازارهای کشور افزایش می‌یابد.