افغانستان چهارمین کشور ناامن جهان

۲۲ جوزا ۱۳۹۶

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت امنیتی جهان، افغانستان چهارمین کشور ناامن جهان معرفی شده و افزایش ناامنی و رشد کُند اقتصادی؛ تهدید جدی برای کشور عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در گزارش بانک جهانی آمده است که پس از سال 2011 میلادی؛ 1.3 میلیون شهروند افغانستان به دلیل ناامنی و بی‌ثباتی، با فقر گریبان‌گیر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، فقر در افغانستان از سال 2011 افزایش داشته و نسبت به سال‌های گذشته آن نزدیک به 4درصد افزایش را نشان می‌دهد به طوری‌که از 35.5 درصد به 39درصد رسیده است.

بانک جهانی به دلیل شرایط سخت زنده‌گی بخش بزرگی از مردم کشور به دلیل تهدیدهای شدید امنیتی، پیشرفت‌‌های سال‌های اخیر را در خطر نابودی اعلام کرده است.

در عین حال، بانک جهانی هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت کنونی رسیدگی نشود، مشکلات موجود به یک تهدید غیرقابل کنترول مبدل شده و انسجام اجتماعی، با خطر مواجه خواهد شد.

این هشدارها و گزارش‌ها در حالی بیان می‌شوند که ناامنی و حضور  مخالفان مسلح در بخش‌های عمده‌ای از کشور به یک نگرانی تبدیل شده و بخش‌های بیشتری به تصرف طالبان مسلح درآمده است.

افغانستان

بانک جهانی

فقر

ناامنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.