افغانستان و ازبکستان سند همکاری در بخش اقتصادی امضا کردند

مقام های دولت افغانستان و ازبکستان در تازه ترین مورد یک سند همکاری را در بخش زمینه سازی و گسترش اقتصادی میان دو کشور امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سند توسط هیئت اعزامی حکومت افغانستان و مقام های ازبکستان درحاشیه نشست بین الحکومتی میان دو کشور در شهر تاشکند به امضا رسید.

یک هیئت افغانی، به ریاست آقای محمد شاکر کارگر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور کشور های مشترک المنافع  و به اشتراک معینان وزارت های تجارت، مالیه، انرژی و آب و نمایندگان با صلاحیت وزارت های فواید عامه و ترانسپورت به هدف اشتراک در نشست  بین الحکومتی میان افغانستان و از بکستان، عازم تاشکند پایتخت ازبکستان شده اند.

این هیئت ضمن دیدار و ملاقات با مقامات عالی رتبه ازبکستان، سند همکاری در بخش های تجارت، انرژی، ترانسپورت و ترانزیت میان دو کشور را امضا کرد.

بر  اساس این سند، جمهوری ازبکستان وعده همکاری در بخش های سروی خط  آهن حیرتان- هرات و همچنان بازنگری سروی جاده حلقوی مزار شریف- هرات را به افغانستان نموده است.

همچنین قرار است که در آینده نزدیک هر دو کشور نمایشگاه های صنایع خود را در کابل و تاشکند برگزار نموده و اتاق تجارت مشترک دو کشور در شهر کابل ایجاد گردد.

در این سند توافق شده است تا پرواز های مستقیم هواپیما های شرکت های هوایی هردو کشور میان کابل و تاشکند آغاز شود.

بر اساس فیصله هیئت های دو کشور، نشست بعدی کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و ازبکستان در شهر کابل برگزار خواهد شد.