افغانستان هنوز هم گرفتار پولیو و سوءتغذیه

۲ قوس ۱۳۹۵

وزارت صحت عامه می گوید که مرض پولیو (فلج کودکان) و سوءتغذیه هنوز هم در افغانستان وجود دارد و برای ریشه کن کردن آنها نیاز به اقدامات جدی از سوی شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه امروز (2قوس) در اولین کنفراس ملی «حفظ الصحه» اظهار داشت که پولیو و سوءتغذیه همچنان مردم کشور را رنج می دهند.

فیروز اظهار داشت که با تمام تلاش ها و راه اندازی برنامه های واکسین، هنوز هم پولیو در کشور وجود دارد و مردم را با مشکل روبرو ساخته است.

بر اساس معلومات و آمار ارائه شده از سوی وزیر صحت عامه، سروی ملی تغذیه در سال 2013 نشان می دهد که در حال حاضر ۴۱ درصد مردم افغانستان نیز از سوء تغذیه های مزمن رنج برده و با آن دست به گریبان هستند.

وی تاکید کرد که «کوتاهی قد» از جمله مشکلات به وجود آمده از سوءتغذیه در کشور است که بر اساس آن از هر ۴ کودک، ۱ طفل از صدمات غیر قابل برگشت (صدمات روانی، فکری، فزیکی) که سبب عدم رشد در محیط اجتماعی می شود، رنج می برند.

به گفته فیروز، عدم موجودیت و رعایت حفظ الصحه از سوی مردم و شهروندان از عوامل عمده به وجود آمدن و یا ریشه کن نشدن پولیو و سوءتغذیه است.

وی اظهار داشت که با تطبیق سند میثاق شهروندی، تلاش می شود که آب آشامیدنی صحی برای شهروندان تامین شود و از سوی دیگر تلاش می شود که به «رفع حاجت» در فضای باز نیز خاتمه داده شود.

بر اساس گفته های وزیر صحت عامه، رفع حاجت در فضای باز از جمله عوامل عمده شیوع بیماری ها و افزایش پولیو در کشور است که باید شهروندان کشور در ختم آن همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

او گفت که تلاش می شود بر علاوه بر سایر خدمات صحی در سراسر کشور، بیشتر از ۱۲ هزار قریه از خدمات آب آشامیدنی صحی، حفظ الصحه و ارتقای روش های تغذیه خوب مستفید شوند.

در عین حال، رولا غنی، بانوی اول کشور در این کنفرانس از عدم دسترسی زنان و دختران به صحت محیطی در کشور ابراز نگرانی کرد.

به گفته بانو غنی، عدم دسترسی زنان به آب پاک آشامیدنی و محلی برای «رفع حاجت» در شهرهای بزرگ کشور از مشکلات عمده آنها برای حضور در اجتماع است.

وی اظهار داشت که پاکی شهر از جمله وظایف عمده و مهم ادارات دولتی است؛ اما شهروندان کشور نیز در این راه باید به شکل عمده با ادارات ذیربط همکاری داشته باشند.

این گفته ها و اظهارات در حالی صورت می گیرد که هم اکنون شهر کابل به عنوان پایتخت کشور از جمله شهرهای آلوده جهان است و روزانه مقدار زیادی از زباله در سرک ها و بازارهای این شهر جمع شده و هیچ اقدامی برای پاکی آن روی دست گرفته نشده و یا عملی نگردیده است.

افغانستان

پولیو

حفظ الصحه

زنان

سوءتغذیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.