افغانستان نیازمند50 میلیارد دالر کمک فوری است

۲۰ قوس ۱۳۹۲

وبستر گریفین تارپلی، نویسنده، تاریخ نویس و استاد دانشگاه در واشنگتن گفته است که پس از سالها جنگ و تخریب در افغانستان هنوز هیچ کار مثبتی برای این کشور انجام نشده است.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، این استاد دانشگاه در واشنگتن، با اشاره به حملات شبانه امریکا و همچنین طیاره های بدون سرنشین امریکایی در افغانستان افزوده است، این حملات باید هر چه سریعتر متوقف شود و آنچه در این مرحله اهمیت دارد بازسازی اقتصادی و توسعه پس از چندین دهه جنگ در این کشور می‌باشد.

تارپلی افزود، افغانستان در واقع با فعالیت های نظامی ‌دهشتناک ویران شده است و چیزی که این کشور در واقع نیازمند آن است حدود 50 میلیارد دالر کمک های فوری برای بازسازی در پنج تا شش سال آینده است.

وی همچنین گفت، در این کشور همه نوع پروژه های سودآور وجود دارد که قابل اجرایی شدن می‌باشد، احداث خطوط گازی از ترکمنستان به هند، احداث خطوط گازی از ایران به هند از طریق خاک افغانستان.

50 میلیارد

اقتصاد

امریکا

دالر

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.