افغانستان نزدیکترین مسیر ترانزیت در آسیای میانه است

۲۱ حوت ۱۳۹۴

خارجهحکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در چهاردهمین اجلاس وزرای گفتمان همکاری آسیا در «بنکاک» پایتخت تایلند گفت: افغانستان نزدیک ترین مسیر ترانزیت میان کشور های آسیای میانه و جنوب آسیا است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معین سیاسی وزارت امور خارجه طی بیانیه ای نقش گفتمان همکاری آسیا را در راستای تقویت و گسترش همکاری و تفاهم میان کشور های آسیا ستود و بر نهادینه سازی همکاری های منطقه ای میان کشور های آسیایی تأکید کرد.

معین سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره  به تلاش های حکومت افغانستان در راستای همکاری های منطقه ای و  اتصال منطقه ای گفت: افغانستان به عنوان نزدیک ترین مسیر ترانزیت میان کشور های آسیای میانه و جنوب آسیا  فرصت مناسبی را برای اتصال منطقه ای در بخش های مختلف فراهم نموده است.

وی تاکید کرد که اجرایی شدن پروژه های بزرگ انرژی چون تاپی، کاسا 1000 ، توتاپ و همچنان پروژه های اتصال منطقه ای،  تجارت و ترانزیت میان افغانستان و کشور های منطقه نه تنها افغانستان را به مرکز ترانزیتی منطقه مبدل خواهد ساخت، بلکه سیمای همکاری های منطقه ای را در منطقه قلب آسیا تغییر خواهد داد.

به همین ترتیب، معین سیاسی وزارت امورخارجه تحقق آرمان ها و اهداف گفتمان همکاری آسیا را مستلزم همکاری و همیاری میان کشور های آسیایی دانست و همچنان موجودیت یک سکرتریت دایم را برای موفقیت کار های گفتمان همکاری آسیا مهم توصیف کرد.

آسیا

افغانستان

تایلند

ترانزیت

خارجه

وزرا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed