غنی: افغانستان قبرستان گروه تروریستی داعش خواهد بود

۳۰ حمل ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رییس افغانستان در تهران گفته است که افغانستان قبرستان گروه تروریستی داعش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در یک نشست مشترک خبری با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در تهران، مناسبات دو کشور را  تاریخی و طولانی خواند و تاکید کرد این مناسبات دارای ابعاد مختلف می باشد.

آفای غنی گفت: تاکید ما این است که یک فصل جدید میان دو لت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود تا مشکلات به صورت اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و راه حل های برای آن جستجو گردد.

رییس جمهور کشورمان افزود که از فرصت های موجود باید برای ایجاد همکاری دو جانبه، سه جانبه و چندین جانبه در منطقه و تبدیل کردن منطقه از یک نقطه خطر به یک نقطه صلح، ثبات و رفاه، استفاده شود.

آقای غنی خاطر نشان کرد که ما امروز با خطر جدی و اشکال جدید تروریسم مواجه هستیم، روزانه قربانی میدهیم و با وحشت و بربریت روبرو می باشیم.

وی تاکید بر اینکه بدون همکاری منطقوی پدیده شوم مانند گروه تروریستی داعش مهار نمی شود، گفت: اراده ملت ما بخاطر مبارزه با ترورییم قوی است و افغانستان قبرستان این چنین حرکات خواهد بود.

او افزود که چارچوب همکاری دو جانبه ما برای مبارزه با تروریسم که تصویر دین مبین اسلام را به سوی انحراف برده است، اساسی می باشد. اسلام دین رحمانی می باشد نه دین خشونت، پس عقاید و فرهنگ مشترک ما اساس همکاری همه جانبه را ایجاب می کند.

رییس جمهور، همکاری ایران را در زمینه ایجاد سیستم ترانزیتی به افغانستان حیاتی دانست و گفت: بزودی  کمیسیون مشترک اقتصادی و همچنان کمیسیون مشترک امنیتی، مشکلات موجود در این زمینه ها را به صورت اساسی مورد بررسی قرار خواهد داد و فرصت های همکاری میان دو کشور را بررسی خواهد کرد.

رییس جمهور غنی با اشاره بر اینکه افغانستان دارای معادن، آب فراوان و زمین های زراعتی مفید بوده و مردم آن برای ثبات؛ رفاه و همکاری منطقوی اراده قوی دارند، تاکید کرد که این کشور به یک منطقه محور ترانزیت و به مرکز تجارت انرژی مبدل خواهد شد.

آقای غنی گفت: ایجاد بازار برای پیداوار افغانستان و سرمایه گذاری برای زراعت عصری که با بازار جهانی ارتباط داشته باشد، مسئله ای است که میکانیزم راه حل اساسی را برای ریشه کن کردن مواد مخدر ایجاب می کند و در این راستا همکاری ما اساسی است.

همچنین دکتر حسن روحانی، سفر غنی و هیئت همراه اش را آغازی برای همکاری های وسیعتر در زمینه منافع مشترک دو کشور از جمله مسایل اقتصادی، انرژی، صنایع، معادن، تجارت و سرمایه گذاری های اقتصادی، ترانزیت، راه آهن و جاده خواند.

وی افرود: این سفر در توسعه بنادر جنوبی ایران که بتواند افغانستان و سایر کشور های شرقی و شمالی را به آب های آزاد متصل کند، کمک خواهد کرد.

در مذاکرات صورت گرفته قرار شد همکاری اطلاعاتی و عملیاتی بین ایران و افغانستان در مقابله با تروریسم مرزی و قاچاق مواد مخدر صورت گیرد.

تروریسم

تروریسم ،

داعش

غنی

قبرستان

مبارزه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed