افغانستان عضو معاهده اساسنامه انرژی برق شد

مقامات وزارت امور خارجه کشور می گویند که افغانستان پنجاه و چهارمین عضو معاهدۀ اساسنامه انرژی برق شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افغانستان از طریق این عضویت می تواند که شرایط را برای انکشاف بخش انرژی برق خود را تقویت کند و از سویی هم این گام بخشی از یک تلاش گسترده جهت ارتقای بیشتر همکاری های اقتصادی منطقوی در آسیای مرکزی و جنوبی می باشد.

افغانستان برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و قصد دارد تا این تجارت منطقوی را توسعه بخشد و  این ظرفیت را هم دارد تا منحیث یک کشور ترانزیتی برای صادرات گاز طبیعی از آسیای مرکزی به بازارهای در حال انکشاف آسیای جنوبی فعالیت نماید.

براساس اعلامیه وزرات امور خارجه کشور، انفاذ معاهدۀ اساسنامه انرژی برق می تواند یک مرحله مهم برای امنیت انرژی در آسیای جنوبی باشد و الحاق افغانستان به این معاهده اعتماد را در فضای سرمایه گذاری انرژی در کشور تقویت نموده و ترانزیت انرژی و تجارت در منطقه و افغانستان که در قلب  این منطقه قرار دارد، تشویق می کند.

با در نظر داشت  ثروت های هایدرو کربنی و قوۀ محرکه مولد برق و تقاضا های روز افزون برای انرژی در هند، افغانستان این ظرفیت را دارد تا در نهایت به یک قطب انرژی به نفع تمام آسیای جنوبی تبدیل گردد.

 این اساسنامه انرژی یک خط مشی کامل را برای یک چنین توسعه ای فراهم می سازد.

روزناک سر منشی اساسنامه انرژی برق، با استقبال از پیوستن افغانستان به این سازمان گفته است، “سر از امروز، افغانستان می تواند به طور کامل از تمام منافعی که این معاهدۀ اساسنامه انرژی ارائه می کند، مستفید گردد.

او تاکید کرد که این  عضویت همچنان موقف سازمان ما را به طور کل تقویت نموده و اهداف مهم مشترک مان را در این مجمع به هم نزدیک تر می کند.”

این معاهده اساسنامه انرژی یک معاهدۀ چند جانبه بین المللی مرعی الاجراء بوده که تمرکز آن بر جریان های انرژی فرامرزی و سرمایه گذاری های بین المللی انرژی می باشد و هم  اکنون  ۵۴ عضو و ۲۵ ناظر را گرد هم می آورد.

هدف از معاهدۀ مذکور، تقویت حاکمیت قانون در قسمت مسائل مرتبط به انرژی از طریق ایجاد یک سطح از شرایط منصفانه برای صادرات و واردات انرژی و کشورهای ترانزیتی می باشد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *