افغانستان عضویت اتحادیه جهانی راه آهن را کسب کرد

۲۷ قوس ۱۳۹۲

هشتادوسومین اجلاس عمومی اتحادیه بین المللی خط آهن، که به تاریخ ۱۲ دسامبر در شهر پاریس برگزارشده بود، افغانستان عضویت این اتحادیه را رسماً کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در هشتاد و سومین اجلاس عمومی اتحادیه بین المللی خط آهن در فرانسه، سفیر افغانستان مقیم پاریس و نماینده اداره خط آهن افغانستان اشتراک کرده بودند.

براساس معلومات وزارت امورخارجه کشور، عضویت افغانستان در اتحادیه بین المللی خط آهن، در حالی صورت گرفته که این کشور در حال تکمیل قطعات راه آهن منطقوی از دو بندر عمده تجارتی و ترانزیتی به شبکه حلقوی راه آهن، که تا سال ۲۰۴۰ میلادی تکمیل خواهد شد، میباشد.

هم اکنون ۷۵ کیلومتر خط آهن در افغانستان از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف تکمیل و ۱۲۴ کیلومتر خط آهن از اسلام قلعه تا هرات در حال ساخت است.

این دو قطعه از مجموعه ۳۴۲۹ کیلومتر راه آهنی است که تا سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورتکمیل خواهد شد.

عضویت افغانستان در اتحادیه بین المللی راه آهن نه تنها به سهولت در انتقال اموال افغانی و آسیای جنوبی کمک میکند، بلکه در قسمت امنیت راه آهن، موثریت آن و اعتبار بخشیدن تعاملات خط آهن به ستندرد های بین المللی نیز همکاری مینماید.

افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی نه تنها به خود بلکه به کشورهای همسایه وسیله تماس و تعامل منطقوی اقتصادی است؛ تعاملات و اعتبار اقتصادی منطقوی افغانستان وابسته به همسویی و همآهنگی کامل با معیارهای منطقوی و جهانی است.

گفتنی است که اتحادیه بین المللی راه آهن هم اکنون ۲۰۴ عضو دارد.

ارزگان

انتحار

پولس

جلیقه انتحاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.