افغانستان روز های جمعه و شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرد

۳۰ اسد ۱۳۹۴

ارگاعضای کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان روزهای جمعه و شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان طرح پیشنهادی را مبنی بر تعیین روزهای جمعه و شنبه به اعضای کابینه ارایه کرده بود.

با این حال اعضای کابینه طرح پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی تایید کرده و  از این پس روز های جمعه و شنبه در افغانستان رخصتی عمومی است.

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می گوید این سومین باری است که طرح تصویب روزهای جمعه و شنبه را به عنوان رخصتی رسمی به کابینه پیشکش می کند، اما این بار از سوی اعضای کابینه تایید شده و به وزارتخانه های مربوط برای عملی کردن این طرح دستور داده شده است.

واصل نور مهمند، معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی گفته که این طرح به خاطر مطابقت رخصتی های افغانستان با کشورهای منطقه و جهان پیکش شده و از سویی نیز به مطابقت بازارهای افغانستان با بازارهای جهانی کمک می کند.

قبل از این بعد ازظهر روز پنج شنبه و روز جمعه در افغانستان رخصتی عمومی بود.

کابینه به روز پنجشنبه ٢٩ اسد اعلام کرد که طرح رخصتی عمومی جمعه ها و شنبه ها، “متکی به تعامل موجود در کشورهای اسلامی بخصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، مراکش، مصر و بنگله دیش است.

تایید

جمعه و شنبه

رخصتی عمومی

کابینه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed