افغانستان در نقشه راه ایتالیا و ایران

145374834796370200مقام های ایران و ایتالیا، نقشه راه گسترش همکاریهای همه جانبه را به امضا رساندند که در آن به حمایت از حکومت افغانستان نیز تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته سفر اروپایی خود را انجام داد که در این سفر نقشه راه همکاریهای همه جانبه با رم را نیز تهیه و امضا کرد.

در این نقشه راه، ضمن تاکید بر همکاریهای همه جانبه تهران و رم، بر مبارزه جدی با تروریزم در منطقه، پیدا کردن راه حل برای مشکل سوریه و ادامه مبارزه با داعش و گروه های تروریستی در منطقه نیز اشاره شده است.

در بخشی از این نقشه راه بر کمک به حکومت وحدت ملی افغانستان اشاره شده و در آن آمده است که دو کشور ایران و ایتالیا ضمن کمک به حکومت وحدت ملی در بازگرداندن صلح و ثبات سراسری در افغانستان نیز همکاری خواهند داشت.

این در حالی است که به تازه گی تحریم ها بر علیه ایران برداشته شده و این کشور در صدد تحکیم روابط با کشورهای اروپایی و غربی است.

در عین حال، دو دور از مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان نیز انجام شده و دور سوم این مذاکرات در شهر اسلام آباد برگزار خواهد شد.