افغانستان در شاخص توسعه اجتماعی نیز آخر شد

13607774_1086888084724113_45661115_nبعد از آنکه افغانستان از لحاظ تامین امنیت در بین کشورهای جهان در رتبه های آخر قرار گرفته است؛ حالا در شاخص توسعه اجتماعی نیز در مکان قبل از آخر کشورهای جهان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سروی تازه سازمان بررسی شاخص اجتماعی کشورهای جهان در امریکا، امروز (۱۵سرطان) به نشر رسید.

در این سروی، مسایل اجتماعی از جمله دسترسی به آب پاک، امنیت، مسایل سیاسی، صحت عامه، تعیلم و تریبه و امکانات رفاهی و تفریحی در ۱۶۱ کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر اساس این سروی افغانستان ۳۵ اعشاریه ۸۹ امتیاز کسب کرده و در مکان ۱۶۰ام قرار گرفته است.

در این بین، آفریقای مرکزی با ۳۰ اعشاریه ۳ امتیاز در مکان آخر قرار دارد.

این سروی نشان می دهد که در بین کشورهایی که کمترین امتیاز را کسب کرده اند، کشورهای خاورمیانه و آفریقای مرکزی و جنگ زده شامل هستند.

در این سروی، فنلند با ۹۰ اعشاریه ۰۹ امتیاز، بیشترین توسعه اجتماعی را به خود اختصاص داده و بعد از آن نیز کانادا و دنمارک قرار دارند.

البته در این سروی گفته شده است که کشورهای با امتیاز کم، برخلاف کشورهای با امتیاز زیاد، دارای منابع معدنی و طبیعی فراوانی هستند که به دلیل مشکلات در کشورشان نتوانسته اند از این امتیازها به سود رفاه اجتماعی خود سود ببرند.