افغانستان درباره کشته شدن ۲۳سرباز پاکستانی تحقیق میکند

وزارت امور خارجه افغانستان با نشر بیانیه ای در پاسخ به ادعای  دولت پاکستان که گویا ۲۳ تن از قوای سرحدی آن کشور در خاک افغانستان کشته شده اند، گفته است نمیتوان این ادعا را تایئد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این بیانیه آمده که دولت افغانستان نمی تواند تائید کند که ۲۳ تن از قوای سرحدی پاکستان در خاک افغانستان کشته شده است، اما اقدام های لازمی را جهت بررسی صحت چنین یک حادثه انجام خواهد داد.

براساس بیانیه، در حالی که این موضوع بطور کامل بررسی می شود اما افغانستان با ااین باور است که هر نوع فعالیت تروریستی در منطقه نتیجه پالیسی کوتاه بینانۀ استفاده از تروریزم به عنوان وسیله یی نفوذ استراتیژیک و دنبال کردن منافع ملی نادرست می باشد.

در بیانیه آمده است این ناممکن است که مار های زهراگین را در خاک خود پرورش داد و فکر کرد که آنها تنها دیگران را نیش می زند.

ما در مقابله با تروریزم و افراط گرایی در منطقه کاملاً متعهد هستیم و یک بار دیگر از دولت پاکستان میخواهیم تا با ما به گونه صادقانه و نتیجه محور در از بین بردن پناه گاها و محیطی که در آن افراط گرایان رشد میکنند و آینده صلح و ثبات افغانستان و پاکستان را در خطر می اندازد، همکاری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.