افغانستان خواهان اقدام جدی پاکستان برای رهایی والی سابق هرات شد

n00054325-bوزارت امور خارجه کشور از دولت پاکستان خواست تا برای رهایی والی پیشین هرات از چنگ آدم ربایان، اقدام جدی و فوری نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات، دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر اسلام آباد ربوده شد.

وزارت امور خارجه نیز به همین منظور، امروز (۲۴دلو) در خبرنامه ای ضمن ابراز نگرانی جدی از ربوده شدن آقای وحیدی گفته است که چون وی در اسلام آباد ربوده شده، دولت پاکستان باید از تمامی ابزارها برای رهایی وی استفاده کند.

در خبرنامه آمده است که نهادهای امنیتی پاکستان باید برای شناسایی گروه رباینده و رهایی وحیدی اقدام فوری انجام دهند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته و پولیس پاکستان نیز اعلام کرده که هیچ ردی از ربایندگان به دست نیاورده است.

والی پیشین هرات در حالی از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف می شود که یک هفته پیش پنج شهروند پاکستان در ولایت بدخشان که تحت عنوان پزشک به مداوای بیماران می پرداختند به اتهام جاسوسی از سوی نهادهای امنیتی کشور بازداشت شده بودند.