افغانستان خشونت های فرقه یی در برما را محکوم کرد

۱۷ جوزا ۱۳۹۴

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با صدور اعلامیه ای در پیوند با خشونت های فرقه یی در برابر مسلمانان در برما را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در نتیجه  خشونت های فرقه یی در برابر مسلمانان در کشور برما، شمار زیادی از مسلمانان بی گناه به قتل رسیده اند.

وزارت امور خارجه افغانستان شکنجه و کشتار بی رحمانه انسان های بی دفاع و مظلوم را که زنان، کودکان و کهن سالان نیز در جمع آنان اند، عمل غیر انسانی و خلاف ارزش های حقوق بشر دانسته است.

جمهوری اسلامی افغانستان همدردی خویش را با خانواده های قربانیان، افرادی که زیر شکنجه به سر می برند و کسانی که در پیامد این خشونت ها از دیار خویش آواره گردیده اند، ابراز داشته، از سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی حقوق بشر و کشورهای جهان می خواهد که برای پایان دادن به این جنایات ضد بشری و همکاری بشردوستانه با کسانی که مورد تهدید این خشونت ها قرار دارند، دست به کار شوند.

گفتنی است دولت مردان و شماری از یهودیان و مسحیان برما علیه مسلمانان ساکن در این کشور بی رحمانه عمل کرده و همواره مسلمانان را به شهادت می رسانند.

آنان مدعی هستند که مسلمانان در برما شهروندان این کشور نیستد و باید آنان از این کشور خارج و یا هم در کمپ های مهاجرت انتقال داده شوند در حالیکه مسلمانان در برما از شهروندان اصل در این کشور هستند.

در خشونت های تازه صد ها تن از مسلمانان به دست یهودی ها و مسیحیان در برما به شهادت رسیده اند.

اسلام

افغانستان

برما

محکوم

میانمار

یهودی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed