افغانستان به مرکز همکاری های منطقه ای مبدل می شود

ملاقات با ریٔیس جمهور پاکستانرئیس ‌جمهور در شانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری ‌های شانگهای با اشاره به گسترش همکاری‌ های منطقه ای گفت که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز این همکاری ‌ها است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، شانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری ‌های شانگهای عصر روز گذشته در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، با حضور سران کشورهای عضو و ناظر برگزار شد.

محمد اشرف غنی، رئیس ‌جمهور کشور در این نشست اظهار داشت که موج پنجم خشونت سیاسی، افراطیت و تروریزم است.

به گفته وی، اینها پدیده ‌هایی گسترده هستند که همه را و همچنین روابط باثبات، ارزش ‌های همکاری و گفتگوی فرهنگ‌ ها و تمدن‌ ها را تهدید می‌ کند.

رئیس ‌جمهور افزود که اگر به موج پنجم خشونت رسیده گی نشود، پیچیدگی آن را درک نشده و راه حل برای آن جستجو نگردد، دسترسی به موفقیت ممکن نیست.

آقای غنی ادامه داد: “ما مشترکاً باید دورنما، عمق و شدت موج پنجم را بدانیم چرا که متأسفانه این موج، هیچ یک از ما را تنها نخواهد گذاشت.”

به باور وی، عوامل مرتبط با این موج یعنی اقتصاد جرمی و مواد مخدر، صلح و ثبات مشترک را تهدید می‌ کند.

رئیس‌ جمهور افزود که بزرگترین پروژه مشترک، احیای راه‌ ابریشم است و افغانستان چهارراهی است که نقطه اتصال میان آسیای میانه، جنوب آسیا و خاورمیانه است و  هر گامی که برای احیای این راه برداشته می ‌شود، قابل قدر است.

به اعتقاد رئیس جمهور، افغانستان دو جنبه دارد، یکی ظرفیت و دوم تهدید، ظرفیت این است که به سرعت در حال مبدل شدن به مرکز همکاری ‌های منطقه ای است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر این که همکاری میان کشورهای عضو شانگهای باعث ثبات و رفاه می ‌گردد، گفت که جنگ افغانستان داخلی نیست و گروه‌ های تروریستی که به افغانستان می ‌آیند، باید به صورت درست تعریف شوند.

وی افزود که هدف عمده گروه‌ های تروریستی مختل ساختن همکاری ‌های منطقه ای و جهانی است.

رئیس‌جمهور با توجه به اینکه به کشور خاصی اشاره نکرد؛ اما گفت که مسوولیت دولت ‌ها برای تفاوت نگذاشتن به تروریزم خوب و بد، اساسی است و دولتی که میان تروریزم خوب و بد تفاوت قایل است، قیمت این همه را می ‌پردازد.

پیش از این بارها پاکستان مورد اتهام در تفاوت بین تروریزم از سوی رهبران کشور و غربی ها قرار گرفته بود.

رئیس‌جمهور گفت که بهتر است به عوض بحث ‌های خرابکارانه و نادرست، برای منفعت مشترک موافقت صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی از تمام اعضای شانگهای دعوت کرد که یکجا با افغانستان، مشکلات را شناسایی کنند و یک اجماع را در عرصه ‌های استخباراتی، امنیتی و سیاسی به وجود آورند.

سازمان همکاری ‌های شانگهای در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هدف گسترش همکاری ‌ها در عرصه‌ های امنیتی، اقتصادی و همکاری‌ های منطقه ای ایجاد گردید. در سال ۱۳۹۱ در دوازدهمین اجلاس سران این سازمان که در شهر بیجینگ پایتخت چین برگزار گردیده بود، افغانستان عضویت ناظر این سازمان را دریافت کرد.