افغانستان به سوی شهرنشینی مدرن و شرعی

81341631-6000751چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته تا برای شهرنشینی مدرن و شرعی زمینه سازی شده و مردم به دنبال زندگی شهری باشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارزیابی چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان به کمک مالی استرالیا و هبیتات، توسط وزارت انکشاف شهری، اداره ارگانهای محلی و شهرداری ها تهیه شده و بعد از تکمیل مرحله ارزیابی، امروز (دوشنبه ۳۰ سنبله) ارائه شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور اظهار داشت که هر خانه افغانها باید در قمر تثبیت شود که این کار هم تنها با قانونی شدن و شرعی شدن آن خانه ها امکان پذیر است.

به گفته وی، شهرهای کشور باید طبقه بندی شده و پایتخت، شهرهای ترانزیتی، شهرهایی که مراکز ولایت هستند و شهرهایی که در حال حاضر دهکده هستند تا بر اساس آن تقسیم نفوس صورت گیرد.

غنی ارزیابی شهرهای کشور را یک گام مهم در تعیین سهولت برای شهرها دانسته و بیان داشت که اکثریت خانه های فعلی در کشور عرفی هستند و برای تعیین قیمت و بالابردن سرمایه گذاری در شرعی ساختن آنها اقدام شود که با ارزیابی انجام شده، این کار ساده تر انجام می شود.

بر اساس اظهارات رئیس جمهور، تا حال شهرها به عوض اینکه محرک اقتصاد و جایداد با ثبات باشد، به هرج و مرج تبدیل شده و قیمت مسکن در افغانستان در حالی که عرفی است، بالاتر از دیگر کشورهای منطقه است.

وی با بیان اینکه وضعیت شهرهای کشور ناگوار هستند؛ گفت :«در یک سال گذشته وضعیت شهری در محراق توجه حکومت بوده؛ اما ارقام مشخص وجود نداشت و حالا که ارقام جمع آوری شده، تطبیق عملی نزد ماست.»

غنی تصریح کرد که هیچ وزارت خانه ای اجازه خرید و فروش جایداد را بدون مشوره وزارت انکشاف شهری و اداره ارگانهای محلی ندارد و تصمیم است تا بیش‌تر وزارت‌ خانه ها به دارالامان انتقال داده شوند تا برنامه امان الله خان تطبیق شود.

رئیس جمهور یادآور شد که این برنامه از وزارت خانه هایی آغاز می شود که بودجه لازم را در اختیار دارند تا با فروش زمین مربوط به وزارت خانه ها در مرکز کابل، ساختار دارالامان آینده به حیث یک کارتۀ منظم تعیین شود.

منبع همچنین از آغاز یک گفتگوی سرتاسری با شهروندان کابل بعد از عید خبر داده و گفت که این کار برای ساخت کابل معیاری است تا شهروندان به آن افتخار کنند.

رئیس جمهور غنی همچنان تصریح کرد که در مراحل بعدی ارزیابی وضعیت شهرهای افغانستان باید بالای ایجاد روابط نزدیکتر شهر و دهات کار صورت گیرد تا تولید داخلی به مصرف داخلی رسیده و مشکل بیکاری مرفوع شود.

از سوی دیگر، غلام جیلانی پوپل، رئیس اداره ارگان های محلی اظهار داشت که پیش از این شهرداری ها نمی توانستند عواید خود را به دلیل عدم تعیین نفوس دقیق، ارزیابی نمایند که این مشکل بعد از ارزیابی انجام شده، با معیارهای بهتر انجام می پذیرد.

وی اظهار داشت که تعیین عواید نیازمند ارقام دقیق می باشد که با انجام ارزیابی جدید، زمینه همکاری های بیشتر بین ادارات فراهم می شود.

همچنین سید منصور سادات نادری، وزیر انکشاف شهری اظهار داشت که ارزیابی اخیر، یک دستاورد عمده برای سنجش توانایی شهرها است.

به گفته وی، بر اساس این ارزیابی می توان متوجه شده که ۴۰ اعشاریه ۷ درصد اراضی در کابل مورد استفاده نیست و تنها چهاردیواری شده اند و در عین حال، ۵۹ اعشاریه ۳ درصد دیگر زمین های شهری و رهایشی در بخش های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.

گفتنی است که استرالیا و هبیتات وعده داده اند تا مراحل بعدی این ارزیابی را نیز تمویل کرده و زمینه شهرنشینی در کشور را تقویت بخشند.