اسد ۱۳, ۱۳۹۹

افغانستان برای کامیابی در پروسه صلح به امریکا نیاز دارد

12973306_1051508348247171_1786584530639125706_oمشاور شورای امنیت ملی معتقد است که افغانستان برای کامیابی و دستیابی به صلح، ضرورت جدی به کمک، همکاری و حمایت داومدار امریکا دارد.

به گزارش خبرگزاری خارمیانه، محمد حنیف اتمر، شام دیروز با ریچارد اولسن، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی مشاور شورای امنیت ملی آمده است که اتمر سفر جان کری، وزیر امور خارجه امریکا به کابل را پردستاورد و مهم دانسته است.

مشاور شورای امنیت ملی همچنین از آماده گی ها برای نشست های بروکسل و وارسا به نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان معلومات ارائه کرده است.

در این دیدار، اتمر اظهار داشت که دولت افغانستان برای کامیابی در پروسه صلح به کمک، همکاری و حمایت داوامدار امریکا و دیگر متحدان بین المللی خود نیاز جدی دارد.

در عین حال، ریچارد اولسن از ادامه همکاری و کمکهای امریکا برای افغانستان اطمینان داده و اظهار داشت که امریکا به تعهدات خود در قبال افغانستان پایبند بوده و این تعهدات را در نشست وارسا و بروکسل نیز ابراز خواهد کرد.

گفتنی است که دو نشست مهم در مورد افغانستان در جریان سال روان میلادی در وارسا و بروکسل برگزار خواهد شد.