افغانستان ادعای مقامات پاکستان را بی اساس خواند

ارگ کابلدولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به اظهارات رئیس عمومی روابط عامه ارتش پاکستان مبنی بر دست داشتن افغانستان در حملات تروریستی در دانشگاه “پاجاخان” در پیشاور واکنش نشان داده و آن را بی اساس خواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که هیچگاهی گروه های تروریستی را حمایت نکرده و به آنان پناهگاه فراهم ننموده است.

در این خبرنامه آمده است که اظهارات اخیر جنرال عاصم بجوا رئیس عمومی روابط عامه ارتش پاکستان که گویا تروریستان از خاک افغانستان بر دانشگاه پاجاخان در چارسده خیبر پشتونخوا عملیات کرده اند، بی اساس می باشد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اینکه حمله تروریستی به دانشگاه پاجا خان را شدیداً محکوم می کند، یکبار دیگر به حکومت پاکستان تفهیم می نماید که مبارزه با تروریسم تنها از طریق همکاری مشترک و صادقانه امکان پذیر است.

افغانستان بدین باور است که تروریسم خوب و بد وجود ندارد زیرا تمام تروریستان در جستجوی وحشت و ترور می باشند و ما باید برای مقابله با این پدیده شوم، یکجا به شکل جسورانه تلاش نمائیم.