افشای جنایات جدید در زندان بحرین

۱۳ ثور ۱۳۹۴

یکی از زندانیان زندان جو در جنوب بحرین، ابعاد جدید فجایع شکنجه گران اردنی این زندان را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سایت خبری “منامه پست” به نقل از این زندانی که نام خود را فاش نکرد، گزارش داد: شکنجه گران اردنی به شدت زندانیان را شکنجه و با آنها بسیار توهین آمیز برخورد می کنند، آنها برای تحقیر زندانیان آنان را وادار به تقلید صدا و حرکات حیوانات و نوشیدن ادرار می کنند.

این زندانی بحرینی خاطرنشان کرد: شکنجه گران پای یکی از زندانیان را در حین شکنجه شکستند و از درد به خود می پیچید و ریاست زندان نیز دستور داد که پای وی بخیه شود سپس شکنجه گران نخ های بخیه را باز کردند و مایعاتی روی زخم پای وی ریختند که زخمش چرک کرد و شاید پای خود را از دست بدهد زیرا ریاست زندان خدمات درمانی در اختیار زندانیان نمی گذارد.

وی افزود: جوان دیگری که متأهل است، هنگام ملاقات با اعضای خانواده اش فقط می تواند مادرش را به یاد بیاورد و همسر، فرزند و برادرانش را به یاد نمی آورد زیرا بخش زیادی از حافظه خود را به علت شکنجه از دست داده است.

این زندانی بحرینی، از آزار و اذیت جنسی زندانیان نیز خبر داد و خاطرنشان کرد، بسیاری از زندانیان به علت محرومیت از حمام و امکانات بهداشتی دچار بیماری های مختلف شده اند.

بحرین،

زندان،

شکنجه،

فاش،

فجایع


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed