افشاگری مجتهد، در مورد اعتیاد ولیعهد عربستان به مواد مخدر

۲۳ ثور ۱۳۹۵

افشاگری مجتهد درباره حماقت‌های وزیردفاع عربستانمجتهد در مجموعه ای از توییت های جدید خود در شبكه توییتر از برخی از واقعیت های مربوط به قاچاق مواد مخدر و رواج آن در عربستان و نقش افراد با نفوذ خاندان حاكم بر این كشور در این كار پرده برداشت.

مجتهد افزود: سوداگران مرگ اصلی در عربستان ٬ افراد با نفوذی از آل سعود هستند كه از مصونیت خود در جهت وارد كردن و توزیع  مواد مخدر به عنوان یک تجارت تضمین شده با درآمد سرشار٬ سوء استفاده می كنند.

وی در ادامه نوشت: موارد اعلام شده از كشف و ضبط مواد مخدر در واقع 10 درصد از مجموع مواد مخدری را تشكیل می دهد كه به دلیل مصونیت افراد یاد شده و بهره مند بودن از حمایت های قوه قضائیه و رسانه های گروهی ٬ وارد كشور می شود و توزیع می گردد.

به گفته مجتهد٬ آمار محرمانه مربوط به وجود مواد مخدر در مکاتب ٬ دانشگاه ها ٬ ارتش ٬ گارد ملی ٬ وزارت داخله ٬ شهرها و قریه ها ٬ نشان دهنده آینده تاریک از عربستان است.

وی تاكید كرد: نهادهای امنیتی به طور كلی و واحد مبارزه با مواد مخدر به طور خاص با مشكل حضور افرادی مواجه است كه از پست های خود سوء استفاده كرده و به جای مبارزه با مواد مخدر٬ اقدام به قاچاق آن می كنند.

مجتهد افزود: افراد شرافتمند در میان كاركنان اداره گمرک و نیروهای مرزی و واحد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی كه مانعی بر سر راه افراد با نفوذ جهت قاچاق مواد مخدر محسوب می شوند ٬ در معرض توبیخ و جریمه و كنار گذاشته شدن از كار قرار دارند.

مجتهد در ادامه با اشاره به نامه جگرن ترکی الرشیدی افسر بازنشسته واحد مبارزه با مواد مخدر در خصوص وجود مافیای مواد مخدر در عربستان و ارتباط آن با محمد بن نایف ولیعهد عربستان گفت: منظور جگرن تركی از مافیا ٬ گروهی از افراد صاحب نفوذ در رده های بالای وزارت داخله است كه در راس آنها سه نفر بسیار نزدیک به محمد بن نایف قرار دارند.

وی توضیح داد: اولین نفر بازوی راست بن نایف قبل از بازنشستگی بود و دومین نفر شخصیت بلندپایه ای در اداره امنیت عمومی كشور است و سومین نفر یكی از مسئولان بلندپایه واحد مبارزه با مواد مخدر بود كه به نهاد مهم دیگری انتقال یافته است.

مجتهد تاكید كرد: محمد بن نایف نه تنها در جریان فعالیت افراد یاد شده قرار دارد بلكه از نفوذ آنها برای ایجاد هماهنگی در زمینه قاچاق مواد مخدر و توزیع آن بهره می برد و خود شخصا مواد مخدر استعمال می كند و چه بسا موضوع را دنبال می كند تا بدین ترتیب سهم خود را تضمین كند و به اهداف خویش تحقق ببخشد زیرا او شخصا انواع گوناگونی از مواد مخدر را استعمال می كند.

این فعال سیاسی عربستانی در پایان نوشت : حمایت بن نایف از سران سوداگران مرگ در عربستان عجیب نیست زیرا خود او نیز به چند نوع مواد مخدر اعتیاد دارد و ما جزئیات استفاده از این نوع مواد مخدر توسط او را نیز می دانیم ؛ او حتی دو بار زمان زنده بودن پدرش در یكی از درمانگاه های خصوصی در اروپا برای ترک كردن اعتیاد خود بستری شد و پس از هر بار ترک كردن٬ بار دیگر استعمال مواد مخدر را از سر گرفت و بعید نیست او به زودی نیز نیاز به بستری شدن پیدا كند.

امنیت،

بلندپایهريال

سوادگران،

سیاسی،

مافیای،

مرگ،

مواد مخدر،

نفوذ،

ولیعهد عربستان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed