افزایش 67 درصدی عواید مالیات “متوسط” در کشور

۱ دلو ۱۳۹۲

وزارت مالیه افغانستان میگوید که عواید مالیه دهندگان متوسط درسال جاری خورشیدی نظر به سال گذشته 67% افزایش را نشان میدهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سبحان الله فهیمی رییس مالیه دهند گان متوسط در نشست خبری درکابل گفت که صندوق بین المللی پول مبلغ 10.3 میلیارد افغانی را در سال 1392 هدف تعین کرده بود که علاوه بردست یابی به هدف تعیین شده، این ریاست 300 میلیون افغانی بیشتر ازآن جمع آوره کرده است.

وی تصریح میدارد« مدیریت خوب، مبارزه با فساد، ایجاد سیستم ها وطرزالعمل های خوب، به همین قسم ارتقای ظرفیت واجراآت منظم اداری از عوامل اساسی افزایش عواید سال روان بوده اند.»

آقای فهیمی همکاری مالیه دهندگان، تطبیق قانون وبررسی های نظارتی را نیز سبب افزایش عواید مالیه دهندگان متوسط در سال 1392 تعریف میکند.

به گفته او در سال گذشته عواید مالیه دهندگان متوسط  به 6.8 میلیارد افغانی رسیده بود که امسال نظر به سال گذشته تقریبا 4.5 میلیارد افغانی افزایش را نشان میدهد.

بربنیاد آمار وزارت مالیه دراین ریاست درحدود 9000 متشبث خصوصی ثبت هستند که اکثرا در حدود 2 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند.

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان افزایش درآمد ریاست مالیه دهندگان متوسط را قابل توجه تعریف کرده میگوید که درآمد داخلی افغانستان سال به سال به افزایش قابل توجهی دست میابد ولی بطور کلی درسال روان خورشیدی درامد ملی به هدف تعیین شده اش نرسیده است.

وی می افزاید« تا ختم همین ماه درسال 1392 عواید ما 109 میلیارد افغانی بود، این رقم نشان میدهد که به هدف تعیین شده ای ما که 114 میلیارد افغانی بود، نرسیده ایم. یعنی گفته میتوانم که 4تا 6% ما عقب مانده ایم.»

اما به گفته او امکان دارد تا حتم سال به این هدف برسیم، ولی مهم این است که درامد سال روان نظر به سال گذشته بازهم افزایش را نشان میدهد.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

67 درصد

افزایش

در سال 1392

عواد

عواید

مالیه

متوسط

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.