افزایش ۲۱ درصدی عواید مالی سال ۱۳۹۴

HK2A6255وزیر مالیه کشور امروز شنبه (۵ جدی) در یک نشست خبری اعلام کرد که عواید مالی سال ۱۳۹۴ ۲۱درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه میگوید: عواید امسال به ۱۲۰.۷۵ میلیارد افغانی رسیده و این رقم نسبت به سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

او افزود که پالیسی حکومت وحدت ملی خودکفایی و تمویل بودجه ملی، از طریق منابع داخلی است.

به گفته حکیمی، حدود ۱۱۴.۲ میلیارد افغانی برای جمع‌آوری عواید داخلی امسال تعیین شده بود، اما مبلغ ۱۲۰.۷۵ میلیارد افغانی الی ختم سال مالی جمع‌آوری شده است.

از سوی دیگر صندوق بین المللی پول ۷۴ میلیون دالر کمک تشویقی به این وزارت اهدا کرده است.

علت افزایش عواید امسال تصفیه مالیات باقی‌مانده شرکت‌ها، جمع آوری مالیات پروازها از حریم هوایی افغانستان، ایجاد سیستم های جامع گمرکی، ایجاد حساب مشخص برای جمع‌آوری عواید و تغییرات در تعرفه خوانده شده‌اند.