افزایش ۱۱ درصدی در بودجه نظامی پاکستان

ارتش پاکستان1اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان اعلام کرد قصد دارد بودجه نظامی کشورش را یازده درصد افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پاکستان از بیش از یک دهه پیش تا کنون با تروریستان و تندروها های که در این کشور فعالیت نظامی و تخریبی دارند، مبارزه می کند.

با این وزیر مالیه پاکستان در سخنرانی سالانه خود در پارلمان این کشور با اشاره به مسئله بودجه دولت در سال مالی ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ گفت که هشت میلیارد و ششصد میلیون دالر به نیروهای مسلح اختصاص خواهد داد که این بودجه نسبت به سال گذشته یازده درصد افزایش خواهد داشت.

پاکستان در سال ۲۰۱۵ نیز بودجه نظامی خود را یازده درصد افزایش داده بود.

پاکستان با استقرار نظامیان در مرز مشترک با افغانستان، از ده سال گذشته تا کنون با تروریستان و تندروها مقابله می کند.

با وجود این، فضای امنیتی در سال ۲۰۱۵ به طور قابل توجهی بهبود یافته است به طوری که از زمان ظهور گروه طالبان پاکستان در دسامبر سال ۲۰۰۷، کمترین میزان حملات تروریستی در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است.

پاکستان اعلام کرد جنگ علیه طالبان میلیاردها دالر هزینه بر جا گذاشته است.

همچنین این جنگ کشته شدن حدود پنجاه هزار نفر و آوارگی هزاران نفر دیگر را موجب شده است.