افزایش نقض حقوق بشر در کندز و تلفات پزشکان بدون مرز

۲۲ قوس ۱۳۹۴

قندوز شفاخانه بدون مرزسازمان پزشکان بدون مرز از افزایش تلفات بمباران بیمارستان آنها در ولایت کندز توسطط نیروهای امریکایی خبر داده و سازمان ملل متحد نیز از افزایش نقض حقوق بشر در نبرد کندز ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سازمان پزشکان بدون مرز در خبرنامه ای اعلام کرده است که تحقیقات تازه آنها نشان می دهد که در نتیجه بمباران هواپیمای امریکا در شفاخانه محلی این سازمان در شهر کندز، ۴۲ تن کشته شده اند.

در حالی که در ابتدا از کشته شدن ۳۰ تن در بیمارستان پزشکان بدون مرز در ولایت کندز خبر داده شده بود؛ اما خبرنامه تازه آنها می افزاید که به دلیل آسیب دیدن بخشی از اطلاعات بیمارستان، مشخص کردن آمار نهایی تلفات این حمله در آن زمان بسیار دشوار بود.

امریکا نیز مسئولیت حمله به بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر کندز را رسماً بر عهده گرفته بود.

در عین حال، سازمان ملل متحد می گوید که در تحقیقات تازه آنها نشان می دهد که نقض حقوق بشر در زمان نبرد کندز نیز بسیار بالاتر از آمار ابتدایی آن بوده است.

تحقیقات تازه این سازمان نشان می دهد که در نبرد کندز، ۲۸۹ غیرنظامی کشته شده و ۵۵۹ غیرنظامی دیگر نیز در نبرد کندز زخم برداشته اشت.

بر اساس این تحقیقات، در زمان نبرد، نقض حقوق بشر به غیر از تلفات نیز شامل حال غیرنظامیان و شهروندان کندز شده بوده است.

گفتنی است که طالبان دو ماه پیش بعد از یک حمله تهاجمی، شهر کندز را به کنترول خود در آورده و نبرد سختی برای بازپس گیری این شهر جریان داشت که در نتیجه آن، شمار زیادی از شهروندان کندز این شهر را ترک کرده و به دیگر ولایت های پناه برده بودند.

بمباران

شفاخانه

قندوز

مرز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed