افزایش مصرف مواد مخدر در بین نمایندگان کنست

۱۷ قوس ۱۳۹۴

اینون ماگال، نماینده حزب راستگرایاینون ماگال، نماینده حزب راستگرای “خانۀ یهودی” به تازگی اعلام کرد در دوره اخیر فعالیت پارلمانی خود، به مصرف ماده مخدر «ماری جوانا» روی آورده بود.

بر اساس این گزارش، وی که در مصاحبه با کانال« ITV2» این مطلب را عنوان کرد، گفت: هیچگاه تحت تأثیر مواد مخدر سبک از تریبون کنست سخنرانی نکرده و در اخذ تصمیمات شرکت نکرده است.

ماگال که سردبیر سابق سایت اینترنتی Walla است، در زمان مبارزات انتخاباتی نیز به مصرف ماری جوانا اعتراف کرده بود.

وی در قالب فعالیت کنونی خود، برای قانونی کردن مواد مخدر سبک تلاش می کند.

ماگال پیشتر لایحه قانون لغو مجازات کیفری برای مصرف «کانابیس» را نیز ارائه کرده بود که ۲۲ نمایندۀ کنست از این طرح حمایت کردند.

مخالفین این طرح موافقین را به عنوان مافیای مواد مخدر صنعتی و حامیان قاچاقچیان مواد مخدر در اسرائیل معرفی می کنند.

کنست

مجلس

مخدر

مخواد

نمایندگام


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed