افزایش قیمت مواد اولیه در ولایت تخار و مشکلات مردم این ولایت

تخارشماری از باشنده گان ولایت تخار از افزایش قیمت مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان شکایت داردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با فرارسیدن ماه رحمت قیمت های مواد خوراکی در کشور بویژه در ولایت تخار به گونه چشمگیری افزایش یافته است که این موضوع باعث نگرانی شهروندان این ولایت گردیده است.

شماری از باشنده گان ولایت تخار میگویند تاجران و دوکانداران استفاده از نیازمندیهای بیشتر مردم در ماه مبارک رمضان به هر دلیلی نرخ های مواد خوراکی را بلند برده است .

باشنده گان تخار میگویند بلند رفتن مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان باعث تشویش نظام زندگی خانواده های بی بضاعت و تنگ دست شده است آنان از تاجران و دوکانداران  میخواهند که در ماه رمضان بخاطر حصول رضای خداوند، از مفاد زیاد بگذرند .

آنان عدم  کنترول دولت را از نرخ بازار، عامل افزایش قیمت مواد خوراکی میدانند.

از سوی هم سنت الله  تیمور سخنگوی والی تخار می گوید: برای برسی و کنترول بیشتر از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی کمیته ای را تشکیل داده اند تا قیمت مواد خوراکی را درین ولایت کاهش دهند.

 اما شماری از آگاهان اقتصادی دلیل بلند رفتن  قیمت های مواد غذایی را درین ولایت چالش های امنیتی شاهراه ها میدانند.

Author