افزایش شمار تلفات زلزله نیپال

۷ ثور ۱۳۹۴

مقام های دولتی نیپال از کشته شدن حداقل ۳۲۱۸ نفر در زلزله شدیدی که روز شنبه هفته جاری این کشور را لرزاند خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این زلزله ۷.۸ درجه ای صبح زود روز شنبه در ناحیه ای در مرکز نیپال میان کاتماندو و شهر پوکها را روی داد.

این زلزله ی شدید تلفات هنگفت جانی و مالی برای نیپال به همراه داشت که چین و هند اولین کشورهایی بوده اند که برای کمک به آسیب دیدگان، گروه های نجات و مواد اولیه غذایی فرستاده اند.

گفته می شود که هزاران نفر از مردم برای دومین شب پس از زلزله مرگبار در پایتخت این کشور، در فضای آزاد به سر بردند.

بسیاری از خانه ها در کاتماندو از بین رفته است. برای اسکان بازماندگان این زلزله در پایتخت صدها چادر برپا شده و تخمین زده می شود که یکشنبه شب هم صدها هزار نفر در مرکز نیپال دومین شب را در هوای آزاد سپری کرده اند.

افزایش

زلزله،

کشته،

نیپال،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed