افزایش روز افزون مشکلات عرضه خدمات صحی در بدخشان

indexمسوولان ولایت بدخشان در شمالشرق افغانستان می گویند که ۲۵ درصد از باشنده های این ولایت به خدمات صحی درسترسی ندارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر ثریا یفتلی مسوول بررسی از تطبیق قوانین صحی در ریاست صحت عامه ولایت بدخشان، صعب العبور بودن راه ‌های مواصلاتی و نا امنی را از عوامل مهم افزایش مشکلات صحی در این ولایت می داند.

خانم یفتلی می گوید که برخی از ولسوالی های این ولایت به مرکز فیض آباد راه مواصلاتی ندارند، از این رو عرضه خدمات صحی در این به چالش جدی مواجه است.

یفتلی می گوید: بدخشان مناطق صعب العبور زیادی دارد و حتی شماری از ولسوالی ها به مرکز فیض آباد راه ندارد، اگر مشکلات راه مواصلاتی حل نه شود، دسترسی بیش ۲۵ درصد از باشنده های این ولایت به خدمات صحی ناممکن است.

وی نبود امنیت را در شماری از ولسوالی های این ولایت از چالش های عمده فرا راه عرضه خدمات صحی در این ولایت میداند.

او همچنان می گوید: نبود امنیت نیز یکی از فکتور های است که عرضه خدمات صحی را در بدخشان به چالش کشیده است، داکتران چندین کلنیک در مناطق نا امن از کار دست کشیده اند، ما نمی توانیم که جان آنها را تضمین کنیم.

با این حال محمد هاشم از باشنده های بدخشان می گوید که نا امنی در این ولایت مشکلاتی زیادی را در بخش های صحت، معارف و زنده گی عادی به وجود آورده است.

وی می گوید: در مناطق نا امن این ولایت مادران در خانه ولادت می کنند، کمترین امکانات صحی هم وجود ندارد، در شماری از مناطق مریضان در راه مراکز درمانی جان می دهند، همه داکتر زنانه به علت نا امنی فرار کرده اند، مرگ و میر مادران افزایش یافته است.

بدخشان از ولایت های کوهستانی در شمالشرق افغانستان است که به گفته باشنده های محل کمتر از ۵۰ درصد از مناطق این ولایت تحت اداره طالبان مسلح است و راه های مواصلاتی ۶ ولسوالی به اثر ریزش برف ها برای مدت ۶ ماه نیز بسته می ماند.

اداره صحت عامه بدخشان نیز می گوید که اگر مشکلات امنیتی و راه های مواصلاتی حل نه شود، ممکن نیست برای باشنده های این مناطق خدمات صحی به صورت درست عرضه شود.