افزایش دوبرابر صادرات افغانستان در سال جاری

۴ جدی ۱۳۹۲

وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که صادرات این کشور نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، سخنگوی این وزارت با اظهار خوشبینی به آیندهء صادرات کشور گفته است که در سال 2012 ارزش صادرات افغانستان به 62 میلیون دالر میرسید، اما امسال تنها در ظرف شش ماه این رقم از صد میلیون دالر تجاوز کرده است.

مواد عمدهء صادراتی افغانستان، سبزی، میوه و میوهء خشک است.

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، این کشور سالانه به ارزش 6 ملیارد دالر اموال مورد نیاز خود را از بیرون وارد می کند.

افزایش،

افغانستان،

دوبرابر

صادرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.