افزایش بیماری سرطانی پس از حمله امریکا بر عراق

۲۰ سنبله ۱۳۹۲

براساس یک گزارش رسمی در عراق، حدود 300 هزار نفر از شهروندان این کشور به انواع مختلف سرطان مبتلا هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس کمیته صحت عامه و درمان شورای ولایت بصره در جنوب عراق، اعلام کرد که حدود 300 هزار نفر در آن کشور به انواع مختلف سرطان مبتلا هستند و بیشتر مبتلایان نیز در ولایت بصره زندگی می کنند.

 حیدر الساعدی، گفت: حجم ویرانی های ناشی از جنگ های مختلف در کشور به ویژه در ولایت بصره باعث شده است که نسبت ابتلا به سرطان در این ولایت بیشتر از سایر ولایت های عراق باشد.

 الساعدی افزود: از جمله عوامل افزایش ابتلا به سرطان، وجود تشعشعات و دشواری مداوای آن در داخل عراق است، و براساس اطلاعات موجود 50 بیمار سرطانی در شفاخانهء اطفال نگهداری می شوند که شماری از آنها مداوا شده اند.

 این عضو شورای ولایت بصره خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات تأیید نشده از سوی شماری از متخصصان و نهادهای صحی بین المللی و محلی، حدود 300 هزار نفر از مردم عراق در ولایت های مختلف به سرطان مبتلا هستند، اما هیچ گونه آمار رسمی یا دقیقی در این باره در ولایت بصره وجود ندارد.

 وزارت صحت عامه عراق در ابتدای ماه جون گذشته، گزارش های برخی از روزنامه های غربی مبنی بر افزایش شمار مبتلایان به سرطان در نتیجه جنگ های مختلف در آن کشور تکذیب و اعلام کرد: میزان ابتلا به سرطان در عراق از حد متوسط فراتر نرفته است.

 این درحالی است که تا کنون گزارشهای مختلفی از سوی نهادهای بین المللی درباره ابتلا به بیماری های ناشناخته سرطانی در عراق پس از حمله نظامی به این کشور منتشر شده است.

 بر اساس این گزارشها، امریکا در جریان حمله به عراق در برخی از مناطق از سلاح های حاوی مواد پرتوزا استفاده کرد.

300

خارجی

سرطان

سرطلن

عراق


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.