افزایش آمار قتل و جنایت در آمریکا

۱۵ جدی ۱۳۹۴

پولیس آمریکا میگوید در جریان سال ۲۰۱۵ شهر نیویارک شاهد قتل بیش از ۳۴۸ تن بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از خبرگزاری فرانسه از نيويورک، درموت شيا جانشين فرمانده پوليس نيويورک میگوید: ۳۴۸ مورد قتل در سال ۲۰۱۵ در شهر نيويارک گزارش شده است که اين رقم قطعا باز هم افزايش خواهد يافت؛ اين در حالي است که در سال ۲۰۱۴ ، ۳۳۳ مورد قتل در اين شهر صورت گرفته بود؛ بيشتر اين قتل ها با سلاح گرم صورت گرفته است.

مقامات آمريکايي همچنين از افزايش ۶ درصدی موارد تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۵ در مقايسه با سال قبل از آن خبر داده و اعلام کردند تا هفدهم دسامبر ۲۰۱۵، حدود ۱۴۲۸ مورد تجاوز جنسی در اين شهر به وقوع پيوسته است.

آمار رسمی همچنين از افزايش هجده درصدی اقدامات خشونت آميز گروه های تبهکار در نيويارک خبر ميدهند.

بر اساس آمار رسمی پوليس آمريکا، بيشتر قربانيان قتل ها در نيويارک مردان جوانی هستند که از لحاظ نژادی در اقليت بوده اند.

از ميان آنها ۶۴ درصد سياه پوست، ۲۷ درصد اهل کشورهای آمريکای لاتين ، ۶ درصد سفيد پوست و سه درصد آسيايی بوده اند.

نکته قابل توجه در اينجاست که پوليس آمريکا اذعان ميکند آمار قتل ها در نيويارک، يک چهارم شهرهای شيکاگو يا فيلادلفياست.

آمریکا،

افزایش،

جنایت،

قتل،

نیویارک،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed