افزایش ۱۲ درصدی غله جات درولایت هرات

مسئولان اداره زراعت ومالداری هرات میگویند: محصولات غله کشاورزان این ولایت نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

آنان میگویند: درسال گذشته ازمجموع ۴۰۰ هزار هکتارزمین زراعتی هرات ۲۸۰ هزارتن غله برداشت شد درحالی که این رقم درسال جاری به بیش از ۳۰۰ هزارتن غله افزایش یافته است.

فقیراحمد بیانگر رئیس اداره زراعت هرات میگوید: غله جات درهرات نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی ، درسال گذشته کشاورزان هرات ، ۲۸۰ هزارتن غله اززمین های زراعتی شان برداشت کردند درحالی که درسال جاری این مقدار به بیش از ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

مسئول زراعت ومالداری هرات همچنان گفت: جلوگیری از شیوع امراض نباتی و آفات ، نبود خشکسالی طی امسال ، و جلوگیری ازیخ زده گی محصولات زراعتی ازجمله عوامل اصلی افزایش محصولات غله درهرات بشمارمیرود.

مسئولان اداره زراعت ومالداری هرات گفته اند: سال گذشته آنان بیش از ۲ هزار تن تخم بذری اصلاح شده را برای دهاقین هرات توزیع نمودند که این امر نیز یکی ازعلل افزایش محصول غله درهرات است.

گفتنی است درسال جاری ازهرهکتار زمین زراعتی درهرات بیش ۸ ونیم تن غله بدست آمده است که این خود درسطح افغانستان بی پیشینه ویک رکورد محسوب میگردد.

درحال حاضر یک سوم اراضی کشاورزی هرات آبی و دو سوم متباقی آن للمی است که افزایش باران های فصلی دراین ولایت میتواند همچنان رشد محصولات زراعتی را درسال آینده نیز بدنبال داشته باشد.

براساس برآورد وزارت زراعت ومالداری افغانستان به کمک نهاد های بین المللی درحال حاضرتنها ۱۲ درصد اراضی افغانستان تحت کشت محصولات زراعتی قراردارد وامسال بیش از ۶ میلیون تن غله از سراسر کشور جمع آوری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *