افزايش 12 درصدي غله جات درولايت هرات

۱۱ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان اداره زراعت ومالداري هرات ميگويند: محصولات غله كشاورزان اين ولايت نسبت به سال گذشته 12 درصد افزايش داشته است.

آنان ميگويند: درسال گذشته ازمجموع 400 هزار هكتارزمين زراعتي هرات 280 هزارتن غله برداشت شد درحالي كه اين رقم درسال جاري به بيش از 300 هزارتن غله افزايش يافته است.

فقيراحمد بيانگر رئيس اداره زراعت هرات ميگويد: غله جات درهرات نسبت به سال گذشته 12 درصد افزايش داشته است.

به گفته وي ، درسال گذشته كشاورزان هرات ، 280 هزارتن غله اززمين هاي زراعتي شان برداشت كردند درحالي كه درسال جاري اين مقدار به بيش از 300 هزار تن رسيده است.

مسئول زراعت ومالداري هرات همچنان گفت: جلوگيري از شيوع امراض نباتي و آفات ، نبود خشكسالي طي امسال ، و جلوگيري ازيخ زده گي محصولات زراعتي ازجمله عوامل اصلي افزايش محصولات غله درهرات بشمارميرود.

مسئولان اداره زراعت ومالداري هرات گفته اند: سال گذشته آنان بيش از 2 هزار تن تخم بذري اصلاح شده را براي دهاقين هرات توزيع نمودند كه اين امر نيز يكي ازعلل افزايش محصول غله درهرات است.

گفتني است درسال جاري ازهرهكتار زمين زراعتي درهرات بيش 8 ونيم تن غله بدست آمده است كه اين خود درسطح افغانستان بي پيشينه ويك ركورد محسوب ميگردد.

درحال حاضر يك سوم اراضي كشاورزي هرات آبي و دو سوم متباقي آن للمي است كه افزايش باران هاي فصلي دراين ولايت ميتواند همچنان رشد محصولات زراعتي را درسال آينده نيز بدنبال داشته باشد.

براساس برآورد وزارت زراعت ومالداري افغانستان به كمك نهاد هاي بين المللي درحال حاضرتنها 12 درصد اراضي افغانستان تحت كشت محصولات زراعتي قراردارد وامسال بيش از 6 ميليون تن غله از سراسر كشور جمع آوري شده است.

غلات

غله جات

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.