افراطیت و خشونت موضوع یک کنفرانس علمی در قندوز

indexکنفرانس علمی تحت عنوان «افراطیت و خشونت» دیروز دوشنبه (۲۷ثور) با حضور شماری از دانشجویان، استاد دانشگاه، علما و جوان اعم از پسر و دختر در ولایت قندوز در شمال کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افراد اشتراک کننده در این کنفرانس علمی ضمن نگرانی از وضعیت فعلی در بین جوانان خاطرنشان کردند که پدیده افراط گرایی و خشونت در مغایریت با احکام و شعایر دین اسلام است.

همچنین اشتراک کنندگان این کنفرانس پیوند هرگونه افراطیت را با اسلام رد کرده و  تاکید کردند که باید برای بلند بردن آگاهی دینی در میان جوانان کار بیشتر صورت گیرد.

عبدالله یکتن از محصلین و اشتراک کننده  گفت: «افراط چیزی است که زندگی یک شخص را از بین میبرد  تا جایی که ما می بینیم افراط گرایی بسیار زیاد شده و همین افراط گرایی است که مسلمان ها را با هم انداخته است.

وی افزود که دین اسلام دینی است که در آن افراطیت وجود ندارد بنا براین نباید به دشمنان اسلام اجازه دهیم که در بین مسلمانان تفرقه اندازی کنند و خواست ما از دولت هم این است که جلو دسیسه های دشمن را در میان جوانان بگیرد.

همچنین «کنشکا راسخ» گرداننده این کنفرانس علمی گفت که این کنفرانس در ۳۴ ولایت افغانستان از سوی نهاد همکاری برای صلح و همبستگی راه اندازی می گردد و هدف آن از بین بردن افراطیت و خشونت در جامعه است.

به گفته وی این کنفرانس برای دو روز برگزار شده و درباره خشونت، افراطیت، افراط گرایی و راه حل برای افراط گرایی و سایر موضوعات حقوقی بحث می شود.

این در حالیست که بیشتر کسانی که در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگند جوانان هستند.

به گفته آمر جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت قندوز ۳۵۰جوانان تحصیل کرده به صفوف مخالفین دولت یکجا شده و در برابر نیروهای امنیتی در این ولایت میجنگند.