افراد وابسته به “حاجی قدیر” چهار عضو داعش را سر بریدند

۶ جدی ۱۳۹۴

داعش2افراد مسلح وابسته به حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان، چهار عضو گروه تروریستی داعش را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار سربریدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروه داعش برای اولین بار از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار فعالیت خود را آغاز کردند.

در همین حال افراد مسلح معاون اول مجلس چهار عضو داعش را پس از بازداشت درولسوالی اچین ولایت ننگرهار سربریدند.

این رویداد بعداز آن رخ داد که روز گذشته افراد داعش  چهار تن از افراد وابسته به ظاهر قدیر را پس از دستگیری سربریدند.

مقامهای محلی در ولایت ننگرهار میگویند که افراد وابسته به ظاهر قدیر، پنج تن ازافراد داعش را گروگان گرفته بودند اما سر چهارتن آنها را بریدند ودرکنار جاده گذاشته اند.

چهار داع

حاجی قدیر

داعش

ظاهر

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed