افراد مسلح ناشناس یک مکتب را در ولایت بغلان به آتش کشیدند

13566208_913838448726623_2130194545_nحوالی ساعت ۱۱ بجه شب گذشته افراد مسلح ناشناس وارد احاطه لیسه گلمیران شهید در ولسوالی نهرین ولایت بغلان شده، اداره این لیسه را آتش زده اند.

به گفته نگهبانان این لیسه شش فرد مسلح ناشناس نیمه های شب وارد مکتب شده پس از لت و کوب شدید آنان را، با پاشیدن تیل پطرول اداره را به آتش کشیدند.

در همین حال محمد افضل خان مدیر لیسه گلمیران شهید به خبرگزاری خاور میانه گفت: برعلاوه اجناس دفتری، حدود ۵۰ فیصد اسناد و اوراق موجود در اداره این لیسه سوخته است.

به گفته وی آتش از سوی مردمان منطقه خاموش ساخته شده است.

مدیر لیسه گلمیران شهید می گوید عاملان این رویداد با مردمان محل که اقدام به خاموش ساختن آتش کرده اند برخورد مسلحانه نیز نموده اند.

از جانب دیگر محمدحسین فرمانده پولیس نهرین این ادعای نگهبانان و مدیر لیسه گلمیران شهید را رد کرده می گوید آتش سوزی در نتیجه انفجار بالون گاز در داخل این اداره صورت گرفته است.

وی در مورد اینکه نگهبانان لت و کوب شده اند و تبادل آتش میان افراد مسلح ناشناس و مردمان محل صورت گرفته است، سخن نمی زند و می گوید بیشتر ازین حق مصاحبه را ندارد.

اما مدیر لیسه گلمیران شهید می گوید دو تن از نگهبانان این لیسه در اثر لت و کوب از ناحیه دست و پا آسیب دیده اند، وی این گفته فرمانده پولیس را رد می کند که آتش سوزی برخواسته از انفجار بالون گاز است.

لیسه گلمیران شهید بیش از ۸۰ سال قدامت داشته و در مرکز این ولسوالی در نزدیکی فرماندهی پولیس موقعیت دارد و سالهای پیش نیز یکبار اداره آن از سوی افراد ناشناس آتش زده شده است.

ولسوالی نهرین یکی از ولسوالی های نسبتاً امن ولایت بغلان است و در آن طالبان مسلح هیچگونه فعالیتی ندارند، اما افراد مسلح غیر مسؤل بیشتر درین ولسوالی فعالیت دارند.