افراد مسلح غیرمسوول در بسیاری از ولایت ها حضور دارند

۱۷ جدی ۱۳۹۴

G13A2932شماری از والیان و نماینده گان مجلس و شوراهای ولایتی، از حضور افراد مسلح غیرمسوول در بسیاری از ولایت های ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدام جدی در برابر آنها هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی، شام دیروز (۱۶جدی) با ۱۲ والی و شماری از نماینده گان مجلس و شوراهای ولایتی دیدار کرد.

در این دیدار، شمار زیادی از نمایندگان ضمن ارائه پیشنهادات و نظریات خود به رئیس جمهور، از حضور گروه های مسلح غیر مسوول در بسیاری از ولایت های کشور ابراز نگرانی کردند.

این نماینده گان از حکومت خواستند تا در برابر گروه های مسلح غیرمسوول اقدام جدی و همه جانبه انجام دهد.

در عین حال، رئیس جمهور غنی تصریح کرد که به تمام والیان صلاحیت داده شده تا موجودیت قوای امنیتی را از نگاه کمیت، اکمالات، منابع، ظرفیت واقعی تثبیت نموده و مشکلات و خطرات را ترتیب بندی نمایند.

به گفته رئیس جمهور، حکومت مصمم است که علیه گروه های مسلح غیرمسوول برخورد جدی شود؛ اما این موضوع باید با اجماع کامل و دور از مسایل سلیقوی انجام شود.

از سویی هم، رئیس جمهور خاطرنشان کرد که برای آوردن اصلاحات در حکومت ضرورت به اجماع سیاسی است و از نمایندگان مردم نیز خواستار همکاری در این زمینه گردید و تاکید کرد که به خاطر آوردن اصلاحات بنیادی تسلیم فشارها نشده و سلیقه ای رفتار نمی شود.

رئیس جمهور غنی فصل زمستان را فرصت مناسب برای عملی سازی برنامه های اقتصادی و ترتیب پلان واضح امنیتی برای سال آینده عنوان کرد.

همچنین آقای غنی با اشاره به عملی سازی پروژه های بزرگ داخلی و منطقوی برای تبدیل شدن افغانستان به یک مرکز ترانزیتی، اظهار داشت که کار عملی شماری از بندهای آب جریان دارد و تا سال آینده شماری از آنها، به شمول بند سلما در هرات تکمیل خواهد شد.

با این حال، رئیس جمهور اظهار داشت که میان هر سه قوه باید بحث همه جانبه بوجود آید و با هماهنگی کامل مشکلات تعریف، طبقه بندی و راه های حل برای آنها جستجو شود.

بحث،

غنی،

غیرمسوول ،

والی،

ولایت ها ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed