افراد تحت پیگرد پولیس خودشان را تسلیم کرده اند

۱۶ تن که شامل لیست وزارت امور داخله برای تصفیه حساب بودند، خودشان را به پولیس تسلیم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله امروز (۲۲جدی) تائید کرده است؛ ۱۶ تن که بخاطر وضاحت و تصفیه حساب از سوی پولیس فرا خوانده شده بودند، به پولیس کابل مراجعه کرده اند.

از سویی هم وزارت داخله گفته است، شماری از افراد که شامل لیست ۲۲۲ نفری بودند نیز خود را به پولیس تسلیم کرده اند و تحقیقات از آنها جریان دارد.

این در حالی است که وزارت امور داخله چندی پیش فهرست ۲۲۰ نفری را به ارتکاب جرایم مختلف و لیست ۱۶ نفری در نیمه بالای هرم جرایم را نشر کرد و گفته بود باید برای تصفیه حساب به حوزه های امنیتی مربوطه شان مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.