افراد تحت پیگرد پولیس خودشان را تسلیم کرده اند

۲۲ جدی ۱۳۹۷

16 تن که شامل لیست وزارت امور داخله برای تصفیه حساب بودند، خودشان را به پولیس تسلیم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله امروز (22جدی) تائید کرده است؛ 16 تن که بخاطر وضاحت و تصفيه حساب از سوی پولیس فرا خوانده شده بودند، به پولیس کابل مراجعه کرده اند.

از سویی هم وزارت داخله گفته است، شماری از افراد که شامل لیست 222 نفری بودند نیز خود را به پولیس تسلیم کرده اند و تحقیقات از آنها جریان دارد.

این در حالی است که وزارت امور داخله چندی پیش فهرست 220 نفری را به ارتکاب جرایم مختلف و لیست 16 نفری در نیمه بالای هرم جرایم را نشر کرد و گفته بود باید برای تصفیه حساب به حوزه های امنیتی مربوطه شان مراجعه کنند.

جرایم

مجرم

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.