افتتاح ۳ ساختمان جدید در بخش فنی حرفه ای در کابل

معینیت تخنیکی ومسلکی وزارت معارف، سه ساختمان جدید را دربخش های مختلف فنی حرفه ای به هزینه ۱۰۰ میلیون افغانی امروز (چهارشنبه)رسما به بهره برداری سپرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ساختمان جدید انستیتوت تکنالوژی افغان با داشتن ۴۵ صنف به هزینه ۱۳.۹ میلیون افغانی در سه طبقه ودو بلاک با امکانات عصری، ساختمان جدید دیگر برای کارهای عملی که دارای سه شاپ تخنیکی برای ترمیم موتر، برق وماشین های ساختمانی و همچنین تعمیر جدید یک کتابخانه وکمپیوتر لاب بزرگ ومجهز انستیتوت اتو میخانیکی در دو طبقه به شکل پخته واساسی شامل این پروژه میباشند.

سه پروژه یاد شده توسط بانک جهانی وحکومت افغانستان تمویل شده اند. به گفته محمد آصف ننگ معین تخنیکی ومسلکی وزارت معارف تعمیر جدید انستیتیوت تکنالوژی افغان ظرفیت بیش از ۲۸۰۰ تن محصل را دریک وقت دارا است ودراین انستییتوت رشته های برق، ترمیم موتر، ماشین های ساختمانی، کمپیوترو مهندیسی تعمیرات برای دو سال تا صنف چهاردهم آموزش داده میشود.

به گفته مسولان تعمیر کارهای عملی یا شاپ تخنیکی جدید نیز با امکانات عصری ومتناسب با نیاز های یک مرکز تخنیکی علمی وحرفه ای مجهز میباشد وهمچنان کتابخانه وکمپیوتر لاب انستیتوت اتومیخانیکی نیز دارای امکانات عصری یک مرکز تحقیقی امروز ی است که همزمان ظرفیت ۱۱۰ تن مطالعه کننده ومحقیق را دارا است.

به گفته مسولان هم اکنون در انستیتیوت اتومخانیکی کابل در حدود ۲۰۰۰ تن محصل مصروف آموزش های مسلکی فنی حرفه ای هستند.

آقای ننگ گفت «  هم اکنون ۶۰۰۰ تن محصیل در کمپلیکس انستیتوت تکنالوژی افغان مصروف آموزش هستند وبا آغار کار تعمیر جدید وقسمت های باقی مانده کمپلیکس انستیتیوت تکنالوژی  که توسط دولت چین اعمار خواهند درحدود ۱۰۰۰۰ تن جوان افغان به تحصیلات مسلکی فنی حرفه ای مصروف خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *