افتتاح نمایشگاه تولیدات صنایع ملی در کابل

نمایشگاه تولیدات صنایع ملی افغانستان روز سه شنبه توسط رییس جمهوری غنی در کابل افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نمایشگاه تولیدات صنایع ملی چهار روزه زیرم نام “جشن صنایع ملی” به ابتکار اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان “آیسا” در تالار لوی جرگه کابل برگزار شده است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان پس از افتتاح این نمایشگاه از بخش های مختلف آن دیدن کرد و صنعت کاران کشور را در راستای بهبود و تسریع کار شان تشویق کرد.

گفتنی است که در این نمایشگاه صنایع ملی افغانستان از جمله صنعت قالین بافی، خامک دوزی، بافندگی، نساجی، نقاشی، کندن کاری، حکاکی، سفالی، مواد غذایی و بعضی دیگری از صنایع کشور به نمایش گذاشته شده است.