افتتاح نخستین مرکز سمع شکایات مجهز وزارت دفاع

۵ حوت ۱۳۹۷

نخستین مرکز سمع شکایات با وسایل و تجهیزات مجهز به منظور ثبت و رسیدگی به مشکلات سربازان وزارت دفاع ملی در قالب این نهاد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای از افتتاح نخستین مرکز سمع شکایات با وسایل و تجهیزات مجهز و نوکریوالی 24 ساعته بمنظور ثبت، بررسی و رسیده گی به مشکلات افسران، برید ملان و سربازانی که صدای آنها تا اکنون خاموش بوده خبر داده است.

طبق معلومات خبرنامه، عبدالحمید حمید معاون لوی درستیز قوای مسلح در برنامه افتتاح این مرکز گفت: تا حالا اگر صدا و شکایاتی از منسوبین و مسوولین مربوط به وزارت دفاع ملی بنا بر مشکلاتی به خوبی شنیده نمی شده است، با ایجاد این مرکز بدون استثنا و به صورت جدی رسیدگی خواهد شد.

این در حالی است که بخش عمده سربازان و خانواده های شهدای اردوی ملی به عدم رسیدگی به وضعیت شان شکایات عمده ای دارند.

مرکز، سمع شکایات، وزارت دفاع


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment