اعلام تاثر سازمان ملل متحد از قتل یک کارمندش

۲۱ میزان ۱۳۹۴

باندبیر کل سازمان ملل تاسف و تاثرش را بابت قتل یک کارمند بانوی این سازمان در ولایت قندهار، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بانو تورپیکی الفت، دیروز در شهر قندهار زمانی که در حال پیاده روی بود، از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

خبرنامه ملل متحد که امروز (سه شنبه ۲۱ میزان) به نشر رسیده، اعلام کرده است که بانکی مون از مقام های محلی قندهار خواستار تحقیقات جدی و بررسی در مورد قتل این بانو شده است.

در خبرنامه آمده است که سازمان ملل خواهان تحقق عدالت به صورت کلی و جمعی شده است.

دبیر کل سازمان ملل، بانو تورپیکی را یک کارمند متعهد دانسته و به خانواده وی نیز ابراز تسلیت کرده است.

بر اساس معلومات خبرنامه، بانکی مون ابراز داشته است که قتل بانو تورپیکی فعالیت های آنها را کاهش نداده و سازمان ملل به مانند گذشته، فعالیت های خود در سراسر افغانستان را انجام می دهد.

این در حالی است که به تازگی فعالیت چهار نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان، به حالت تعلیق درآمده است.

الفت،

بان کی مون،

تاسف،

تورپیکی،

قتل،

قندهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed