اعلامیه وزرای ائتلاف جهانی در نشست مبارزه علیه داعش در امریکا

۴ حمل ۱۳۹۶

وزرای امور خارجه ائتلاف جهانی که بنابر دعوت ” ریکس تیلرسن” وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا به منظور بررسی و تسریع کمپاین شکست نهایی گروه تروریتسی داعش، در واشنگتن گردهم آمده بودند، اعلامیه 14 ماده ای صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست روز دوم حمل در واشنگتن برگزار شد و اشتراک کنندگان تاکید کردند که در جدیت و قاطعیت در امر مبارزه علیه بیرحمی های داعش محو این تهدید جهانی و غلبه بر شعارهای کاذب و مخرب شان کاملاً متحد می باشند.

آنها بر تعهد خویش نسبت به یک رویکرد منسجم، چند بُعدی و همه جانبه غرض شکست داعش و شبکه های جهانی شان تأکید می نمودند و گفتند که تحقق کامل این امر مستلزم تلاش های پایدار و متمرکزما میباشد.

آنان تاکید کردند ما از اراده قاطع که تا امروز جهت کاهش کنترل ارضی داعش و منحط ساختن رهبری، دسترسی به منابع و شبکه های جهانی شان صورت گرفته استقبال می کنیم. همچنان ما از تلاش های همکاران عراقی خویش که بیش از 60 درصد قلمرو کشور شان را از وجود داعش آزاد ساخته اند و پیشرفت های چشمگیری در باز پس گیری شهر موصل داشته اند، ستایش می کنیم.

ما خرسندیم که شرکای سوریه ما بیش از سه حصه قلمرو کشورشان رااز وجود داعش پاکسازی کرده اند. در حال حاضر، داعش درشهر رقه در حالت دفاعی قراردارد. ما از تلاش های قوای ائتلاف و مخالفین حکومت سوریه که از طریق عملیات زیر نام “سپر فرات” مناطق الباب، دبق، جربلوس و دیگر ساحات رااز وجود داعش موفقانه تصفیه کرده اند، تمجید می نمائیم.

روی همرفته، تعداد جنگجویان داعش به نیم تقلیل یافته است. آنها به کشور لبیبی پراگنده شده و به جبهات دیگر بشمول افغانستان و افریقا رو آورده اند. درخارج از عراق و سوریه، ما فشار زیادی را روی شاخه ها و شبکه های داعش وارد ساخته ایم.

درضمن، شریک ساختن معلومات، همکاری های دیپلوماتیک و حملات نظامی شرکای ائتلاف فشار زیادی را روی منابع تمویل داعش وارد ساخته است.

همکاری های چندملیتی، حملات احتمالی را در سراسر جهان مختل ساخته، توانایی عملیاتی داعش را در سرحدات بین المللی تنزیل و نفوذ آنلاین شان را کاهش بخشیده است.

وزرای خارجه کشورهای ائتلاف بر ضد داعش تاکید نمودند: ما درک میکنیم که دستآوردها علیه داعش بدون هزینه نبوده است، ما قربانی های همکاران خویش را، بخصوص همکاران ما در عراق و سوریه و همچنان در لیبی، افغانستان، ترکیه و ساحاتی در افریقا و شرق میانه که در خطوط مقدم این تلاش قرار دارند، ستایش می کنیم.

ما همچنان درک میکنیم که تعداد زیادی از افراد ملکی به دلیل خشونت های داعش در برابر مردان، زنان و کودکان، بردگی و قاچاق زنان، استخدام کودکان سرباز و آزار و اذیت جوامع اقلیت درد و رنج زیادی را متحمل می شوند.

با نگرش به آینده، ما متعهد به ازبین بردن پناهگاه های داعش و جلوگیری از گسترش جنگجویان، سلاح¬ها و منابع این گروه در عراق، سوریه و ساحات دیگر میباشیم. همچنان ائتلاف ما به پشتیبانی از نیروهای محلی که در آزاد سازی موصل، رقه و سایر مناطق تحت کنترول داعش نقش دارند و در تلاش شکست نهایی این گروه اند، متعهد میباشیم.

افزون براین، ما آماده ایم تا با جوامع آزاد شده که در نتیجه حملات داعش متحمل خسارت و درد و رنج شده اند، کمک نماییم. ما برضرورت حفاظت افراد ملکی و همچنان دسترسی کامل و فوری آنها به کمک های بشردوستانه، بخصوص به نهادهای ملل متحد و همکاران شان جهت رفع نیازمندی های اساسی جوامع آزاد شده از چنگ داعش و درضمن افراد بی جا شده و سایر کسانیکه در ساحات تحت محاصره و مناطق صعب العبور سوریه قرار دارند، تأکید می کنیم.

آنان افزودند که به گروه تروریستی داعش اجازه نخواهیم داد که باردیگر در مناطق تحت کنترل شان در عراق، سوریه و منطقه دیگر ظهور کنند. درحالی که مسئولیت اصلی بردوش حکومت های ملی و محلی میباشد، پشتیبانی برای ثبات و مصئونیت مردم در جوامع آزاد شده از جمله اولویت های مهم این ائتلاف تلقی میگردد.

تحکیم ثبات و بهبود طولانی مدت در نتیجه حکومتداری خوب، عرضه خدمات، ترتیبات امنیتی که به سود همه جوامع باشد، به وجود میاید. ما از تعهدات شرکای ائتلاف غرض کمک به ثبات، ماین پاکی و سایر الزامات ایمنی بشری و عمومی در مناطق آزاد شده سوریه و عراق استقبال مینماییم.

ما خرسندیم که همکاران ما قبلاً بیش از دومیلیارد دالر برای چنین کمک ها در سال 2017 وعده کرده و به حمایت های حیاتی شان، به ویژه برای برنامه آموزشی پولیس ایتالیا در عراق ادامه میدهند. این گونه کمک ها شرایط لازم را برای آشتی محلی و برای خانواده های متأثر شده جهت بازگشت به خانه های شان به طور داوطلبانه، مصئون، با عزت و به انتخاب خود شان ایجاد میکند.

ما از تلاش ها به منظور کمک به مردم سوریه برای تقویت ثبات در جوامع آزاد شده و مقاومت در برابر افراط¬گرایان استقبال می کنیم. در تمام مناطق آزاد شده، ما از تلاش ها برای تقویت آشتی در سطح جامعه و پاسخگویی به جنایات داعش حمایت می کنیم. همچنان ما آماده پشتیبانی از توسعه بیشتر پلان جامع عراق برای ثبات موصل و همآهنگی کمک¬های بین المللی میباشیم.

ما از دیدگاه آقای حیدرالعبادی صدراعظم عراق ، برای عراق عاری از داعش و کار حکومت اش جهت افزایش خدمات عامه، تقویت حکومتداری فراگیر، کاهش فساد، تمرکز زادیی صلاحیت های فدرال، تضمین حقوق مساوی تمام مردم عراق، صرف نظر از قومیت، جنسیت، مذهب و عقاید آنها مطابق به قانون اساسی قویاً حمایت می کنیم.

ما از حکومت عراق برای حفاظت از افراد ملکی در مناطق جنگی تحسین می¬کنیم. ما بر حمایت تزلزل ناپذیر خویش نسبت به عراق و وحدت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور مجدداً تأکید می¬کنیم. ما همچنان دولت عراق را تشویق می¬کنیم تا در کاراش در راستای آشتی ملی و محلی، ثبات و بازسازی مناطق آزاد شده ثابت قدم بماند.

این ائتلاف در حمایت از انتقال سیاسی واقعی براساس اعلامیه ژنیو 2012 و قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت ملل متحد به هدف ایجاد یک حکومت فراگیر، کثرت گرا و غیر فرقه ای که از اراده قاطبه مردم سوریه نمایندگی کند، درکنار مردم این کشور ایستاده میباشد. دراین زمینه، ما از تلاش های میانجی گری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد استفان دی میستورا حمایت می کنیم.

یک راه حل سیاسی قابل قبول برای مناقشه جهت فراهم سازی زمینه شکست داعش، دستیابی به صلح در سوریه، حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه ضروری پنداشته می شود. ما از کمک های نشست آستانه غرض زمینه سازی از سرگیری مذاکرات سازمان ملل متحد در ژنیو سپاسگزاری میکنیم.

ما تمام انواع خشونت و خشونت علیه افراد ملکی را توسط رژیم و حامیان آن، داعش، گروه های وابسته به القاعده و یا دیگر بازیگران مسلح تقبیح می نماییم. ما به داعیه خویش برای تعهد واقعی به یک آتش بس پایدار و دسترسی کامل و بلامانع به کمک های بشردوستانه متحد می باشیم.

همچنان ما نگرانی خویش را نسبت به وضع بد مهاجرین و بیجا شده گان داخلی ابراز داشته و برضرورت ایجاد شرایط مصئون برای بازگشت آنها مطابق به اصل عدم خروج اجباری و قوانین نافذه بین المللی و با درنظرداشت منافع کشورهای میزبان تأکید مینماییم.

این ائتلاف از “کنفرانس پیرامون حمایت از آینده سوریه و منطقه” در بروکسل بتاریخ 5 اپریل 2017 به عنوان یک گام مثبت به نفع مردم سوریه استقبال می کند.

ما از آقای سراج صدراعظم لیبیا و قوای وابسته با حکومت وفاق ملی بخاطر آزاد سازی شهر سرات از دست داعش تمجید می نماییم. همچنان ما از آنعده کسانی که زندگی شان رااز دست داده اند و یا در جنگ با داعش در سرات، بن غازی و سایر بخش های این کشور زخم برداشته اند، ستایش می کنیم.

با این حال، ادامه بی ثباتی سیاسی و امنیتی در لیبی خطر تضعیف اهداف استراتیژیک آشتی سیاسی و مبارزه با تروریزم را در قبال خواهد داشت. ما از تمام طرفها بشمول مراجع امنیتی مربوطه تقاضا می نماییم تا به موافقت نامه سیاسی متعهد بوده و اختلافات شان را از طریق گفتگو و آشتی ملی حل و فصل نمایند.

ما همچنان علیه تهدید داعش در بخش های دیگر این کشور غافلگیری نبوده و به پشتیبانی خویش از تلاش های جهت قطع منابع مالی، جنگجویان، شیوه های استخدام و نفوذ این گروه ادامه میدهیم.
ما از تلاش های حکومت افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی این کشور در امر مبارزه با داعش و تطبیق استراتیژی ملی این کشورعلیه داعش تمجید می¬نماییم.

ما از تلاش های نیجریه و شرکای این کشور برای شکست گروه های وابسته به داعش و با ثبات ساختن مناطق آسیب دیده در منطقه حوضه دریاچه چاد پشتیبانی و سپاسگزاری می¬کنیم.

اعضای ائتلاف بصورت جدی شبکه های داعش را که افراد، مواد و منابع مالی را بخاطر فراهم سازی حملات داخلی انتقال میدهند، مختل می سازند. برعلاوه، شریک ساختن معلومات، افزایش بررسی های امنیتی مسافران و همکاری در زمینه حاکمیت قانون بشمول جمع آوری مدارک قابل قبول در محاکم در زمینه محاکمه و مجازات تروریستان خارجی و کسانی که حمایت های مادی را به داعش فراهم می سازند، ضروری میباشد.

ما شریک ساختن اطلاعات را از طریق انترپول و سایر مجاری تنفیذ قانون، چون پولیس اروپا و همچنین از طریق واحد اطلاعات مالی (FIU) تشویق می کنیم. ما از اعضای این ائتلاف تقاضا می نماییم تا در راستای بررسی سوابق پاسپورت های گم شده و سرقت شده، سوابق جنگجویان تروریست خارجی و فیلترهای بایومتریک در دیتابیس جهانی تحقیقات جنایی انترپول همکاری نمایند.

به همین منوال، ما از ایجاد دسترسی بین سیستم 7/24-1 انترپول و همه سرحدات و بنادر ورودی برای جلوگیری، بازداشت و ممنوعیت عبور و مرور تروریستان خارجی حمایت می کنیم. ما به پشتیبانی خویش از چهارچوب های بین المللی ازجمله قطعنامه های شماره 2178 و 2253 شورای امنیت سازمان ملل متحد یکجا با نهادهای چون مجمع جهانی مبارزه با تروریزم، نیروی وظیفوی اقدام مالی و گروه اگمونت (FIUs) جهت مهار عبور و مرور تروریستان خارجی، تمویل، قاچاق و تجارت غیر قانونی بشمول مواد کنترول شده تأکید می کنیم.

ما از همکاری های بیشتر بین المللی برای برگرداندن آثار باستانی سرقت شده توسط داعش و سایرین به عنوان منبع درآمد برای فعالیت های تروریستی، مطابق به تعهدات تصریح شده در کنوانسیون ها و قطعنامه های ملل متحد حمایت می نماییم.

این ائتلاف از افزایش تلاش ها برای جلوگیری از افراط گرایی و استخدام در گروه داعش و شاخه های آن با توجه به عوامل اساسی که باعث تقویت ظهور و تقاضای مستمر این گروه می شود، پشتیبانی میکند.

موفقیت در برابر افراط گرایی و تلاش های استخدام توسط داعش شامل تقویت همآهنگی اجتماعی و افزایش تحرک افراد از جمله معلمین، کارگران اجتماعی، رهبران مذهبی، زنان و جوانان جهت درک و ارائه پاسخ سازنده به این چالش ها میباشد.

ما میدانیم که بازگشت جنگجویان داعش ممکن است تهدیدی را متوجه کشورهای متبوع شان سازد و ما باید این مسئله را از طریق وسایل متعدد چون ادغام مجدد، توانبخشی، نظارت، تحقیق و تعقیب عدلی حل نماییم.

افزون براین، ما باید تلاش های خویش را برای مقابله با داعش درصحنه نبرد دیجیتالی و تغییرشکل دادن شعارعمومی نسبت به شکست داعش تشدید بخشیم. اعضای این ائتلاف به مساعی شان غرض بی اعتبار ساختن تبلیغات داعش، تأکید بر اعتبار، صحت و ثقم صداهای که زمینه شعارهای بدیل را برای به چالش کشیدن نظر جهانی داعش فراهم می سازند، ادامه دهند.

همچنان ما برای توسعه برنامه های پایدار و درازمدتی که مردم عام، به ویژه جوانان را بیشتر نسبت به پیام داعش مقاوم می سازند، با سکتور خصوصی همکاری می نماییم. ما از برنامه های سکتور خصوصی برای جلوگیری ازداعش و حامیان ایشان بخاطر بهره برداری از رسانه های اجتماعی استقبال می کنیم. این برنامه ها شامل وسایل فنی اند که زمینه حذف مواد که شرایط کاربران را نقض میکند، ممکن می سازد.

ما از تحرک جمعی که توسط این ائتلاف و شرکای آن ایجاد شده است ستایش نموده و اراده خویش را غرض تشدید و تسریع تلاش ها برای محو داعش بیان می نماییم.

ما ضرورهمآهنگی دوامدار اعضای ائتلاف را در تمام این عرصه ها درک می نماییم. گروه های کاری ائتلاف برای این همآهنگی لازم بوده و به پیشترفت های مستمر شان متعهد میباشند. با درک این موضوع، ما منتظر نشست بعدی گروه کوچک و گروه های کاری ائتلاف جهانی در ماه جولای 2017 می باشیم.

افغانستان

امریکاٰ

تاکید روی شسکت داعش

سوریه

عراق

لیبی

مبارزه با داعش

نشست وزرای ائتلاف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.