اعلامیه وزارت امور داخله در پیوند به کشته شدن ملا منصور

وزارت امور داخلهوزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان کشته شدن «ملا اخترمحمد منصور»، رهبر گروه شورشیان طاب را ضربه محکم به هراس افگنان طالب تلقی کرد و در جهت بهبود وضعیت امنیتی کشور موثر دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ملا منصور، بیشتر از سلف خود، به دستور بیگانگان به جنگ و خصومت با مردم و دولت افغانستان پرداخت و با سازمان دهی حمله های تروریستی در مناطق مختلف کشور، عامل جان باختن شمار زیادی از مردم مسلمان افغانستان گردید.

در اعلامیه آمده است که ملا اختر منصور اکنون به سزای اعمالش رسید و توسط هواپیماهای بی سرنشین در حالی که در قلمرو بیگانگان (پاکستان) زندگی می کرد، کشته شد.

ملا منصور در حالی که در خارج از کشور کشته می شود، که هراس افگنان طالب، در دو ماه اخیر آخرین تلاش های خود را به هدف برهم زدن امنیت برخی از مناطق افغانستان به خرچ دادند اما در هر مورد با مقاومت شدید نیروهای دلیر امنیتی کشور روبرو شده و طعم تلخ شکست و ناکامی را پیهم چشیدند.

وزارت امورداخله افغانستان، در حالی که از تلاش های صلح جویانه رهبری نظام حمایت می کند، به این باور است که سرکوب هراس افگنان و به ویژه هدف قرار دادن هسته های رهبری گروه های دهشت افگن، در داخل و خارج از افغانستان، یکی از موثر ترین راه های مقابله با تروریزم و دهشت افگنی در افغانستان و منطقه است.

در اعلامیه تاکید شده که موقف دولت و نهاد های امنیتی افغانستان، همواره این بوده که برای مقابله موثر با تروریسم، نیاز است تا پناهگاه ها و پرورشگاه های گروه های دهشت افگن در خارج از کشور مورد هدف قرار داده شود.