اسد ۲۳, ۱۳۹۹

اعلامیه مشترک دومین نشست چهارجانبه صلح افغانستان در کابل

نشست چهارجانبهوزارت امور خارجه افغانستان اعلامیه مشترک مطبوعاتی دومین نشست گروه همآهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین را در کابل منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دومین نشست گروه همآهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین پیرامون روند صلح در افغانستان به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۹۴ در ارگ ریاست جمهوری کابل برگزار گردید.

رهبری این نشسست را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان، مایکل مکنلی سفیر ایالات متحده در  افغانستان و دینگ شیجون نماینده ویژه چین در امور افغانستان برعهده داشتند.

با توجه به اعلامیه مشترک مورخ ۲۱ جدی ۱۳۹۴ و بر اساس نتایج نخستین نشست گروه همآهنگی چهارجانبه، گروه متذکره جهت آغاز گفتگوهای صلح با گروه های طالبان که مبین تعهدات مشترک کشورهای گروه همآهنگی چهارجانبه باشد، روی نقشه راه بحث کرده و در این راستا پیشرفت هایی نیز صورت گرفت.

هدف از نقشه راه تعیین اقدامات مشخص بوده که بتواند شرایط مطلوب را برای آغاز گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان با هدف کاهش خشونت و ایجاد صلح پایدار در افغانستان و منطقه فراهم سازد.

در این زمینه، گروه همآهنگی چهارجانبه از گروه های طالبان تقاضا می‏نماید تا زودتر با حکومت افغانستان غرض حل و فصل کلیه اختلافات سیاسی مطابق به اراده و آرمان های ملت افغانستان و خواست و حمایت کشورهای عضو گروه همآهنگی چهارجانبه برای تأمین صلح پایدار در افغانستان  وارد گفتگو شوند.

اشتراک کنندگان گروه همآهنگی چهارجانبه یکبار دیگر بر ضرورت خاتمه بخشیدن خشونت های بیهوده علیه مردم افغانستان تأکید کردند.

کشورهای گروه همآهنگی چهارجانبه توافق کردند که کلیه اشکال تروریسم  نمایانگر تهدید جدی به کشورها، منطقه و جهان میباشد.

همچنان اعضای این نشست تعهد شان را جهت تلاشهای جدی برای از بین بردن تمام اشکال گروه های تروریستی، صرف نظر از تابعیت و فعالیت های آنها در قلمروهای مربوطه تصریح کردند.

کشورهای عضو گروه همآهنگی چهارجانبه توافق کردند که روابط دوستانه، احترام متقابل و تشریک مساعی میان کشورهای عضو گروه همآهنگی چهارجانبه برای ایجاد شرایط مطلوب برای روند صلح در افغانستان که در راستای تأمین صلح، ثبات، رفاه و منافع منطقه ممد واقع می‏شود، لازمی میباشد.

افزون بر این، گروه همآهنگی چهارجانبه توافق کردند تا نشست های منظم را به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان ادامه دهند.

قرار است که گروه هماهنگی چهار جانبه نشست بعدی خود را به تاریخ ۱۷ دلو ۱۳۹۴  در اسلام آباد پاکستان برگزار نمایند.