اعضای باقی مانده کابینه امروز به پارلمان معرفی شد

نامزد های وزارت دفاع، ریاست بانک مرکزی و دو عضو شورای عالی ستره محکمه امروز چهار شنبه (۱۰ سرطان) جهت

AfghanParliamentنامزد های وزارت دفاع، ریاست بانک مرکزی و دو عضو شورای عالی ستره محکمه امروز چهار شنبه (۱۰ سرطان) جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، هنگام معرفی محمد معصوم ستانکزی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، خلیل صدیق به عنوان نامزد رییس ریاست بانک مرکزی و سید یوسف حلیم و انیسه رسولی به عنوان نامزدان عضویت در شورای عالی ستره محکمه به ولسی جرگه از نمایندگان مردم در این مجلس خواست که برای این افراد رای اعتماد دهند.

این در حالیست که تاکنون لوی سارنوال، شماری از اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و والی های نزدیک به ده ولایت کشور از سوی حکومت معرفی نشده و این ادارات ازسوی سرپرستان اداره می شود.

Author