اعضای افغانستانی داعش جنگ سوریه را به افغانستان آورده اند

18 ژوئن 2019

حضور شهروندان خارجی در بین گروه های طالبان مسلح و داعش صحبت تازه نیست؛ اما در این اواخر یک تعداد شهروندان افغانستان که گفته می شود ازبک ها می باشند، عضو گروه تروریستی داعش هستند که بعد از شکست در سوریه، به افغانستان آمده اند.

به اساس گزارشها یک تعداد شهروندان افغانستانی به شمال شرق کشور و به ویژه ولایت های کنر و ننگرهار آمده و با نیروهای امنیتی و نظامی کشور مصروف جنگ استند.

این امر نگرانی در بین مردم افغانستان به ویژه باشنده گان ولایت های شمال شرق کشور را به دنبال داشته و حضور شهروندان افغانستان که از جنگ سوریه برگشته و به همکاری شان با داعش در افغانستان ادامه می دهند، این نگرانی را افزایش داده است.

باشنده گان ولایت های کنر و ننگرهار می گویند اگر در وقت مناسب جلوی فعالیت داعش با همکاری شهروندان افغانستان گرفته نشود، نگرانی ها بیشتر می شود.

سید معروف سادات آگاه امور سیاسی در ولایت ننگرهار به خبرگزاری خاورومیانه گفت :«داعش یک مسئله بین المللی شده و حیثیت یک پروژه را دارد، داعش در عراق و سوریه حاکمیت بیشتر داشت؛ ولی در این اواخر یک تعداد اعضای گروه داعش پس از شکست  سوریه به افغانستان آمده اند.»

به گفته وی، این داعش با حضور شهروندان افغانستان بیشتر در ولایتهای کنر و ننگرهار فعالیت دارد.

سادات اظهار داشت که در بین گروه تروریستی داعش شهروندان قبایل پاکستان، چچنی، بنگله دیش و ازبکهای افغانستان حضور دارند و در بخش هایی از ولایت های شمال شرقی فعالیت دارند.

این آگاه امور سیاسی افزود؛ فعالیتهای داعش، جلب و جذب در کشور و قوتش در آینده برای افغانستان و کشورهای منطقه یک مشکل جدی خواهد بود.

وی از نیروهای امنیتی خواست تا جلوی فعالیتهای داعش را بگیرد.

ولایت خان مشوانی، رئیس شورای ولایتی کنر در صحبت با خاورمیانه گفت :«فعلا در ولسوالیهای نورگل، چپه دره، څوکۍ و مانوگی  گروه داعش فعالیت میکند که این کار عواقب خیلی خطرناک دارد.»

به گفته وی، در بین اعضای گروه داعش، شهروندان خارجی و باشنده گان محل نیز وجود دارد که بعد از شکست در سوریه و ننگرهار به کنر آمده اند.

مشوانی تاکید می کند که چندین بار مشکلات و نگرانی مردم نسبت به فعالیت داعش با مقام های محلی و مرکزی شریک ساخته اند؛ اما اقدام جدی صورت نگرفته است.

در عین حال، عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر در گفتگو با خاورمیانه تائید کرد که شماری از اعضای گروه تروریستی داعش که در این ولایت حضور دارند، شهروندان ازبک، بنگله دیشی و پاکستانی هستند.

وی تاکید کرد «نیروهای امنیتی دو هفته پیش به مرکز داعش حمله کرد که در نتیجه به شمول قوماندان مهم، ۴۶ عضو آنها کشته شد که شهروندان خارجی نیز در بین آنها بود.»

ولایت ننگرهار نیز از جمله ولایت های شمال شرقی کشور است که گروه تروریستی داعش در آن فعالیت داشته و دارد.

در چندین مرتبه نیروهای امنیتی ضربات سهمگینی بر پیکر این گروه در ننگرهار وارد کرد.

عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این رابطه به خبرگزاری خاورمیانه گفت :«گروه داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده، نیروهای امنیتی وقت و ناوقت عملیاتی برای نابودی داعش راه اندازی کرده که نتیجه خوب داشته است.»

به گفته وی، در بین اعضای داعش شماری از شهروندان خارجی از جمله پاکستانی، ازبکستانی و چچنایی حضور دارد.

خوگیانی حضور شهروندان ازبک افغانستان در بین گروه داعش را تائید و یا رد نکرد و اظهار داشت که در این رابطه باید تحقیقات بیشتر شود.

اما مردم و باشندگان محل می گویند که فعالیت داعش به ویژه حضور شهروندان ازبک افغانستان در بین آنها باعث نگرانی است.

خیر محمد عمرزی باشنده ولسوالی سوکی ولایت کنر به خبرگزاری خاورمیانه گفت: «در این ولسوالی در ساحه «دیوه گل دره» حضور داعش بیشتر است، مراکز نظامی شان همینجا است».

وی افزود که شماری از شهروندان افغانستان در صفوف داعش حضور دارند که گفته می شود از جنگ سوریه آمده با داعش همکاری دارند.

به گفته این باشنده محل، داعش قوانین خود را در مناطق تحت کنترول شان عملی میکند.

منبع افزود «حضور داعش هم به مردم و هم به حکومت مشکل است، باید از بین برده شود، ما هم که گروه داعش را میبینم مردم کشورهای خارجی و داخلی نیز وجود دارد».

حضور اعضای داعش برگشته از جنگ سوریه به افغانستان در حالی است که به تازه گی شماری از اعضای این گروه در حالی از بین برده شدند که از نزد آنها پول های «ریال» عربستان به دست آمد که نشان می دهد سعودی نیز این گروه را به شدت حمایت می کند.

افغانستان

داعش

سوریه

کنر

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.