اعدام شده ها شورشیان طالب هستند

36209A34-BD92-4D2B-8562-79793B5A09A0_mw1024_s_nریاست جمهوری می گوید که شش تروریست اعدامه شده وابسته به شورشیان طالب بوده و در حملات تروریستی و انتحاری دست داشته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صبح امروز (۱۹ثور) شش تن از افرادی که حکم اعدام آنها از سوی دادگاه های کشور صادر شده بود بعد از توشیح از سوی رئیس جمهور، در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مطابقت با احکام قانون اساسی، قوانین جزا و دساتیر دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با درنظرداشت تقاضای مکرر خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی، حکم اعدام شش تن از مرتکبین جرایم سنگین و جنایات علیه افراد ملکی و امنیت عامه را به عنوان عاملین شش قضیۀ جداگانه توشیح کرده است.

در خبرنامه آمده است که توشیح این حکم بعد از بررسی دقیق، تکمیل شدن روند منصفانه و عادلانه بودن محاکم با در نظرداشت الزامیت های حقوق بشری افغانستان صورت گرفته است.

بر اساس معلومات خبرنامه، این حکم امروز توسط مراجع عدلی و قضایی در مطابقت با قوانین کشور اجرا شد.

خبرنامه می افزاید که دولت و رئیس جمهور با درنظرداشت تطبیق روند شفاف، دقیق و عادلانۀ عدلی و قضایی، متعهد به تأمین عدالت و به کیفر رساندن مجرمینی می باشد، که به اعمال تروریستی و جنایی دست زده و مردم بیگناه را به قتل رسانده، امنیت و مصئونیت عامه را به مخاطره می اندازند.

در عین حال، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به خبرگزاری خاورمیانه گفت که افراد اعدام شده امروز، وابسته به شورشیان طالب بوده است.

وی اظهار داشت که روند اعدام تروریستان همچنان ادامه خواهد داشت.

در عین حال، شورشیان طالب با نشر اعلامیه ای به اعدام این افراد واکنش نشان داده اند.

در اعلامیه شورشیان آمده است که این افراد بدون رعایت قوانین حقوق بشری اعدام شده ‌اند.

Author